3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

מכרזים

יצירת תיק מכרז

עדכון מכרז

הצגת תיק מכרז

דוחות

 

יצירת תיק מכרז

להקמת תיק מכרז במערכת כנס לטרנזקציהIW21  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

התייחס לשדות הבאים:

 

 3                      לחץ על לחצן הזנהלמעבר למסך הבא

 

הערה: לפני יצירת המכרז ניתן להקים דרישת רכש כבסיס למכרז. דרישת הרכש תכיל את פירוט הרכש הנדרש: פריט, הערכת מחיר, תאריך יעד לאספק וכו'

 התקבל מסך יצירת הודעת HUJI: תיק מכרז

 

התייחס לשדות הבאים:

 8                       סמן V כאשר סכום המכרז כולל מע"מ

 

עבור ללשונית משימות             

התקבל המסך הבא:

 

לטעינת משימות ע"פ סוג המכרז (שדה עדיפות) פעל ע"פ ההסבר הבא:

1   לחץ על לחצן ערוך

התקבל המסך הבא:

2   בחר בערך משימות
3   בחר בערך קביעה

להוספת קוד משימה יחיד פעל ע"פ ההסבר הבא תחת לשונית משימות:

התייחס לשדות הבאים במידה ונדרש להוסיף משימה ידנית:

להוספת משימה שלא ע"י בחירה מקטלוג המשימות פעל ע"פ ההסבר הבא:

התייחס לשדות הבאים:

       טיפ: לצד שדה טקסט משימה (מס"ד 2)  ניתן להזין טקסט ארוך ע"י לחיצה על הלחצן יצירת טקסט

עבור ללשונית ספקים במידת הצורך

התקבל המסך הבא:  

התייחס לשדות הבאים:

 

שים לב:    לשונית ספקים איננה חובה להזנה.

                 ניתן להזין ריבוי ספקים מאותו התפקיד.

לשמירת המכרז לחץ על לחצן השמירה

נוצר מספר הודעת PM (מכרז)

שים לב: יצירת מכרז נוצרת על סטטוס טרום מכרז, נדרש לעדכן את סטטוס המכרז בהתאם להתקדמות המכרז

טיפ

 

עדכון מכרז

 

לעדכון תיק מכרז, כנס לטרנזקציה IW22  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

התייחס לשדות הבאים:

.

 3                      לחץ על לחצן הזנה למעבור למסך הבא

 

 

עדכון סטטוס מכרז

לעדכון סטטוס המכרז בהתאם להתקדמות המכרז בפועל, פעל ע"פ ההסבר הבא:

.

1   לחץ על לחצן קביעת סטטוס. לעדכון סטטוס המכרז

התקבל חלונית קביעת סטטוס משתמש

.

 2       בחר את סטטוס המכרז הרלוונטי  

 3      לחץ על לחצן הזנה לקביעת הסטטוס

 4     לחץ על לחצן השמירה

 עודכן מספר הודעת PM (מכרז)

.

 

עדכון סטטוס משימות

.

 

 1                      לחץ על לשונית משימות          

 התקבל מסך משימות:

.

סמן את שורת המשימה הרלוונטית    

  לחץ על לחצן השלם. שברמת המשימה

4   לחץ על לחצן השמירה

.

עדכון סטטוס מכרז להושלם

 

כאשר סטטוס המכרז עודכן ל-הסתיים \ מבוטל נדרש לעדכן את סטטוס כותרת המכרז ל-הושלם

.

 1      לחץ על לחצן השלם.בכותרת במסך          

 2      לחץ על לחצן השמירה

.

הערה: השלמת מכרז לא תתאפשר כאשר קיימות משימות שלא הושלמו,

           יש לעדכן את סטטוס המשימות לשלם קודם לכן.

 

שים לב: בעת עדכון סטטוס מכרז להושלם יש ללחוץ על לחצן השלם בכותרת המסך, לעומת השלמת

             סטטוס משימה בה יש ללחוץ על לחצן השלם בחלקו התחתון של המסך תחת לשונית משימות.

 

הצגת תיק מכרז

 

להצגת תצוגת תיק המכרז במערכת, כנס לטרנזקציה IW23  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

התייחס לשדות הבאים:

.

 

 התקבל מסך הצגת הודעת HUJI :PM תיק מכרז

הצגת/שינוי מכרזים

 

לקבלת דוח המפרט את סך המכרזים בסוגי סטטוסים שונים, עם היכולת להשלמת מכרזים, כנס לטרנזקציה 9/IW28 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

התייחס לשדות הבאים:

.

    טיפ: מומלץ לסנן את הדוח ע"י הזנת השדה קבוצת מתכנני אחזקה אשר אשר מפריד בין אב"ת לרכש המרכזי.

התקבל מסך רשימת הודעות (מכרזים)

.

4        לחץ על מספר ההודעה לצורך מעבר לתצוגת המכרז

התקבל מסך תצוגת הודעה (מכרז)

.

 4.1    לחץ על לחצן חזור (F3)        לצורך חזרה לדו"ח

5        סמן את שורת המכרז הרצויה

6      לחץ על לחצן שנה. לעריכת המכרז במידת הצורך

7      לחץ על לחצן שלם לצורך עדכון סטטוס המכרז לשלם

 הודעת אישור על השלמת הודעה PM (מכרז)

.

 

הצגת מכרזים - מרובה רמות

 

להצגת המכרזים הקיימים בתצורת מרובת רמות (הודעה / שותף / משימה), כנס לטרנזקציה IW30 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

הצגת משימות למכרז

 

להצגת משימות מכרזים במערכת ע"פ סינון של פרמטרים שונים, כנס לטרנזקציה IW67

או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

 

 

שינוי משימות

להצגה ועדכון משימות השייכות למכרז, כנס לטרנזקציה IW66 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

 

 

התקבל מסך רשימת הודעות (מכרזים)

.

.