3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

כיתות המחשבים

 

מפת הכיתות

כיתות מחשבים בספרא

 

הזמנת הכיתות

מרצים ומתרגלים: השתמשו במערכת הזמנת כיתות  

  • כדי להיכנס למערכת הזמנת הכיתות יש צורך בחיבור מערכת SAMBA או מתוך הזמנה דרך מחשבי האוניברסיטה
  • חובה לבדוק את לוחות הזמנים של הכיתות לפני הזמנת הכיתה
  • במידה וקיימות בעיות התחברות למרות חיבור לSAMBA, יש לנסות לפתוח את הדף עם דפדפן EXPLORER

 

מערכת שעות של כיתות פרונטליות

 כיתה מס' 1 - צבע ורוד  

 כיתה מס' 4 -  צבע סגול 

 

 

 

מערכת שעות של כיתות "חברותא"

 כיתה מס' 2 - צבע זית 

 כיתה מס' 3  - צבע כחול 

 

מערכת שעות עוזר/ת הוראה

עוזר/ת הוראה של היחידה להוראת התכנות נמצאת (בשעות להלן) בקומה התחתונה של חוות המחשבים.