3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ניווט ב-SAP

כניסה ויציאה מהמערכת

מבנה ופעולות

עבודה במספר חלונות במקביל

טרנזקציה

מועדפים

הזנת נתונים ב-SAP

חיפוש

הצגה בעזרת בחירה מרובה

אפשרויות נוספות במסך חיפוש

שדה תאריך

ווארינטים

התאמה אישית של דוחות

כניסה ויציאה מהמערכת

כניסה למערכת ה-SAP

לכניסה למערכת ה-SAP, כנס למסך הפיורי ופעל ע"פ הוראות הבאות:

כניסה

1. לחץ על הלחצן 'SAP LOGONיתקבל האריח הבא:

כניסה

2. לחץ על האריח 'SAP LOGONועבור לשורת ההורדה בתחתית המסך

כניסה

3. בחר בערך פתח תמיד קבצים מסוג זה

4. לחץ בשנית על האריח 'SAP LOGON'

תתקבל חלונית אישור אבטחה

אישור אבטחה

 

5. לחץ על לחצן התר

תתקבל חלונית Sap Easy Access

6. הזן בשדה USER NAME את שם היוזר שלך                                                     

7. הזן בשדה PASSWORD את הסיסמא של היוזר שלך

8. לחץ על הלחצן LOG ON לכניסה למערכת

כניסה

יציאה ממערכת ה-SAP

ישנן שתי דרכים ליציאה מהמערכת:

1. יציאה דרך שורת התפריטים, בחר ב: מערכת --> צא מהמערכת

יציאה

2. יציאה באמצעות לחצן הסגירה: לחץ על לחצן יציאה הממוקם בסרגל התפריטים.

בכל אחת מהדרכים לאחר הפעולה תוצג החלונית הבאה:

3. לאישור יציאה מהמערכת לחץ על לחצן ה- כן 

יציאה

מבנה ופעולות

מסך הכניסה למערכת מורכב מ-6 חלקים ראשיים:

מסך כניסה

שדות

עבודה במספר חלונות במקביל

המסכים במערכת ה-SAP  נקראים "Session". ניתן לפתוח עד 6 מסכים במקביל.
תשתמש באופציה זו כאשר תרצה לעבוד על מספר תהליכים במקביל.

ישנן שתי אפשרויות לפתיחת מסכים שונים ב-SAP:

1. לפתיחת מסך נוסף מתוך שורת התפריטים, לחץ על: מערכת -->  חלון GUI חדש

פתיחת מסכים

2. לפתיחת מסך נוסף באמצעות תפריט הסרגל הקבוע, לחץ על הלחצן  פתיחת מסך נוסף

פתיחת מסך נוסף

 

מעבר בין מסכים נעשה על ידי:

 • שימוש בעכבר, ע"י לחיצה על החלונית הרלוונטית.
 • שימוש במקשי מקלדת TAB+ALT .

טרנזקציה

לכל תהליך (פעולה) במערכת ה- SAP יש קוד הבנוי מאותיות ו/או ספרות הקרוי טרנזקציה.
דרך הטרנזקציה ניתן להיכנס למסכי תהליכי העבודה לביצוע פעולות בארגון.

שימוש בחלונית הטרנזקציות

למעבר בצורה מהירה לתהליכי עבודה מבלי לפתוח את תיקיות ה-SAP, הקלד את קוד הפעולה בחלונית הטרנזקציה.

להל"ן התהליך:

1. במסך הראשי מקם את הסמן בחלונית הטרנזקציות והזן את קוד הטרנזקציה הרצוי:

מסך ראשי

לאישור ופתיחת הטרנזקציה לחץ על אישור או הקש Enter במקלדת.

 

חלונית הטרנזקציה שומרת בזיכרון ההזנה עד 15 טרנזקציות אחרונות בשימוש.

לפתיחת רשימת טרנזקציות, לחץ על הלחצן טרנזקציה  בצד ימין לחלונית הטרנזקציות ובחר בקוד הטרנזקציה הרצוי. אשר את הבחירה בלחיצה על Enter במקלדת.

 

ניתן לעבור לטרנזקציה חדשה על ידי הקלדת הקידומת n/ לפני קוד הטרנזקציה בחלונית הטרנזקציה (מבלי לצאת מתוך הטרנזקציה הנוכחית)

 • N/  למעבר לטרנזקציה חדשה במסך העבודה הנוכחי.
 • O/   פתיחת מסך חדש, ללא סגירת המסך הנוכחי.

מציאת קוד טרנזקציה

למציאת קוד טרנזקציה, דרך עץ התיקיות ב-SAP , בצע את הפעולות הבאות (לצורך הדגמה נשתמש בתהליך 'הצגת הזמנה פנימית'):

פתח את התיקיות הבאות: חשבונאות --> בקרה --> הזמנות פנימיות --> נתוני אב --> פונקציות מיוחדות --> הזמנה --> הצגה ( KO03)

קוד

1. לחץ לחיצה כפולה על KO03 – תצוגה.  בלחיצה זו יפתח המסך הבא: הצגת הוראה פנימית

הזמנה

הצגת קוד הטרנזקציה בעץ התיקיות

להוספת קוד הטרנזקציה בצמוד לשם התהליך תחת עץ התיקיות, בצע את התהליך הבא:

1. בחר בסרגל תפריט עליון: תוספות --> הגדרות

עץ התיקיות

בלחיצה זו ייפתח החלון הגדרות:

2. בחר באפשרות 'הצגת שמות טכניים' ולחץ על לחצן 'המשך' אישור או הקש על מקש Enter

הגדרות

לצד תיאור הטרנזקציה בעץ התיקיות, יוצג קוד הטרנזקציה:

טרנזקציה

מועדפים

מועדפים במערכת SAP מהווה כלי עזר המאפשר למשתמש ליצור קיצורים לתהליכים שכיחים תחת תיקיית מועדפים, מבלי לפתוח את עץ התיקיות.

יצירת תיקיה

להוספת תיקייה חדשה תחת תיקיית המועדפים, בצע את הפעולות הבאות:

1.  לחץ על המקש הימני של העכבר, כאשר הסמן ממוקם על תיקיית מועדפים.

2. בתפריט שהתקבל לחץ על הכנסת תיקייה.

הכנסת תיקייה

יתקבל החלון יצירת תיקייה ברשימת מועדפים:

יצירת תיקיה

3. הזן את שם התיקייה.

4. הקש על מקש Enter  במקלדת או לחץ על לחצן אישור לאישור.

5. בשורת ההודעות תתקבל ההודעה 

תיקיה הוזנה

הוספת טרנזקציה לתיקיית המועדפים

 

להוספת טרנזקציה לתיקיית מועדפים, בצע את הפעולות הבאות:

1. עמוד על תיקיית מועדפים --> לחץ על המקש הימני של העכבר --> בחר באפשרות "הוסף טרנזקציה".

טרנזקציה

 

יתקבל החלון הזנה ידנית של טרנזקציה:

הזנה ידנית

2. הזן את קוד הטרנזקציה אותו תרצה להכניס למועדפים ולחץ על מקש Enter או על הלחצן אישור

3. בשורת ההודעות תתקבל הודעה    

צומת הוסף

 

ליצירת מועדפים ניתן להשתמש ב - 3 אפשרויות נוספות:

 • בחירת הטרנזקציה הרצויה מעץ התיקיות ולחיצה על לחצן 'הוסף למועדפים' מועדפים בסרגל הדינאמי.
 • לחיצה ממושכת על התהליך הרצוי וגרירה אל תיקיית 'מועדפים'.
 • ניתן להוסיף מתוך מסך תהליך העבודה (טרנזקציה) את הטרנזקציה שאתה נמצא בה לסרגל המועדפים. היכנס לטרזנקציה הרצוייה --> מערכת --> פרופיל משתמש --> הרחבת מועדפים.

שינוי שם הטרנזקציה במועדפים

לשינוי שם מועדף שנוצר בצע את הפעולות הבאות:

1. סמן את הטרנזקציה הרלוונטית לשינוי השם בתוך תיקיית המועדפים.

2. לחץ על המקש הימני בעכבר ובחר באפשרות 'שנה מועדפים'.

שינוי שם

 

יתקבל החלון שינוי מועדפים:

שינוי מועדפים

3. הזן את הטקסט הרצוי.

4. הקש על מקש Enter במקלדת או לחץ על אישור לאישור.

מחיקת טרנזקציה מהמועדפים

מחיקת מועדפים ניתן לבצע בשתי דרכים:

1. מחיקה באמצעות לחצן מחק מועדפים

סמן את הטרנזקציה המיועדת למחיקה מתיקיית המועדפים ולחץ על לחצן מחק מועדפים מחק מועדפים בסרגל הכלים הדינמי או הקש על מקש  Deleteבמקלדת.

2. מחיקה באמצעות העכבר

 • סמן את המועדף המיועד למחיקה ולחץ על המקש הימני בעכבר.
 • בחר  'מחק מועדפים' מרשימת הערכים שהתקבלה.

מחק מועדפים

בשורת ההודעות תתקבל הודעה

צומת נמחק

 

ניתן למחוק את תוכן תיקיות המועדפים על ידי ביצוע התהליך המתואר כשהעכבר מסמן את תיקיית מועדפים (ראש העץ)

הזנת נתונים ב-SAP

במערכת ה – SAP  קיימים סוגים שונים של שדות להזנת נתונים: 

שדה מסוג רשימה נפתחת

שדה מסוג רשימה נפתחת: רשימה נפתחת

בשדה זה קיימת רשימת ערכים קבועה ממנה ניתן לבחור את הערך הרצוי על ידי לחיצה על הלחצן טרנזקציה המופיע מימין לשדה.

שדה עם אפשרות חיפוש

שדה עם אפשרות חיפוש:  אפשרות חיפוש

בשדה זה ניתן לפתוח חלון חיפוש על ידי לחיצה על לחצן  או בהקשת F4 במקלדת. F4

שדות חובה

שדות המסומנים ב-V ( שדות חובה) הינם שדות חובה.

לדוגמא : הזנת קוד חברה

במקרים מסוימים יוגדרו שדות חובה במערכת אך הסימון לא יוצג.

בשני המקרים – במידה ולא יוזן נתון בשדה חובה, תוצג הודעת שגיאה המונעת את המשך הפעולה.

קוד חברה

הודעות מערכת

במהלך העבודה או בסיומה יופיע אחד מהסמלים הבאים בשורת ההודעות:

הודעות מערכת

חיפוש

מערכת ה-SAP מבוססת על שימוש במאגר נתונים מרוכז המשותף לכלל המשתמשים. על כן החיפוש ב-SAP הינו כלי מפתח לצורך הזנת נתונים בשדות מתוך רשומות המערכת ועבודה שוטפת.

פתיחת חלון חיפוש

פתיחת חלון חיפוש נעשית על ידי הצבת הסמן בשדה חיפוש בתוך הטרנזקציה הנבחרת ולחיצה על הלחצן 'חיפוש' חלון חיפוש או הקש על מקש F4 במקלדת.

מבנה חלון חיפוש

חלון חיפוש

התייחס לשדות הבאים:

שדות

הלשוניות המוצגות אינן משקפות את רשימת הלשוניות המלאה ! להצגת הרשימה המלאה לחץ על לחצן תפריט הלשוניות לשוניות

חיפוש בעזרת כוכביות

הסימון כוכבית (*), מחליף כל תו או קבוצת תווים שאינם ידועים.  

בחלון החיפוש ניתן לחפש נתונים על ידי הקלדת מילה או צירוף מילים בשדה הרצוי.

ניתן להיעזר בתו כוכבית (*) במידה ולא ידועה המילה / קבוצת התווים המדויקת. כלומר תוצאות החיפוש יכילו את אותם תווים ויתנו מגוון רחב יותר של תוצאות.

לדוגמא:

כוכביות

חיפוש בתוך חיפוש

לעיתים חלון תוצאות חיפוש יציג מספר רב של ערכים העונים על הקריטריונים לחיפוש.

ניתן לערוך את תוצאות החיפוש בתוך רשימה זו:

1. לחץ על הלחצן 'חפש' חיפוש המופיע בשורת הלחצנים בסרגל העליון.

תתקבל החלונית הבאה:

חיפוש

 

2. הזן את הערך הרצוי לחיפוש: תו יחיד / מספר תווים ידועים ללא כוכביות.

3. לחץ על מקש Enter או על הלחצן חיפוש

4. הסמן יסמן את הרשומה הראשונה בה מופיע הערך שחיפשת.

5. לחץ על הלחצן חיפוש חוזר חיפוש חוזר למעבר לרשומה הבאה.

הצגה בעזרת בחירה מרובה

להגדרת חיפוש של מספר ערכים באותו שדה על ידי הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן 'בחירה מרובה' בחירה מרובה בשדה אותו ברצונך להזין מספר ערכים.

ראה דוגמא בחלון הבא: בחירה מרובה

לחיצה על לחצן זה תפתח את חלון 'בחירה מרובה עבור הודעה' :

בחירה מרובה

בחלון זה ניתן לבצע חיפושים לפי מספר סוגים:

הצגה לפי ערכים בודדים

1. בלשונית ערך יחיד הזן את הערכים הרצויים:

ערכים בודדים

2. לחיפוש לפי הערכים שהוזנו לחץ על לחצן 'בדוק הזנות'  אישור

3. להעתקת הנתונים לחלון הראשי לחץ על לחצן  'העתק'  

מחיקות אפשריות :

 • למחיקת אחד מהערכים מקם את הסמן על הערך הרצוי בחלון 'בחירה מרובה' וללחוץ על לחצן  'מחק שורה נבחרת' מחיקה
 • למחיקת כל  הערכים שהוזנו לחץ על לחצן  'מחק את כל שורת הבחירה' שורת הבחירה

הצגה לפי טווח ערכים

1. בלשונית 'טווחים' הזן את טווח הערכים הרצוי.

טווחים

2. לבדיקת הזנות לחץ על לחצן  בדוק הזנות אישור

3. להעתקת הנתונים לחלון הראשי לחץ על לחצן  העתק .

4. להצגת הנתונים שהוגדרו על ידי לחצן 'בחירה מרובה' לחץ על לחצן  ביצוע .

הוצאת ערכים מתוצאות חיפוש

להוצאת ערכים מתוצאות החיפוש, לחץ על לחצן בחירה מרובה בחירה מרובה

יתקבל החלון בחירה מרובה עבור הודעה:

בחירה מרובה

 1. בחר בלשונית הוצאת ערכים יחידים / ביטול טווחים.
 2. לבדיקת הזנות לחץ על לחצן בדוק הזנות אישור
 3. להעתקת הנתונים לחלון הראשי לחץ על לחצן  העתק .
 4. להצגת הנתונים שהוגדרו על ידי לחצן 'בחירה מרובה' לחץ על לחצן ביצוע .

אפשרויות נוספות במסך חיפוש

רשימת ערכים פרטית

להגדרת ערכים קבועים שיוצגו בפתיחת חלון 'חיפוש', בצע את הפעולות הבאות:

1. סמן את הערך הרצוי ברשימת הערכים ולחץ על לחצן 'שיבוץ ברשימה אישית' מועדפים

כל סימון נוסף של ערך ולחיצה על לחצן 'שיבוץ ברשימה אישית' יובילו להוספת ערכים לרשימה.

2. לכניסה לרשימת ערכים נלחץ על לחצן  'רשימת ערכים אישית' רשימת ערכים

3. למחיקת הערכים מהרשימה כנס לרשימת ערכים אישית, סמן את הערך ולחץ על לחצן 'מחיקת רשימת ערך פרטית' מחק מועדפים

חזרה למסך חיפוש

ניתן לבצע חיפוש נוסף, ללא צורך סגירת המסך בלחיצה על השורה:

שורה

שמירת תוצאות החיפוש

לשמירת תוצאות החיפוש שהתקבלו לחץ על הלחצן 'שמור' שמירה

שדה תאריך

במסכים רבים במערכת נדרש להזין תאריך, ישנן שתי אפשרויות להזנת תאריך:

1. הזנת תאריך ידנית בהתאם למבנה המתאים (010120).

2. הצב את הסמן בשדה 'תאריך' ולחץ על לחצן 'חיפוש ' F4 חלק מהמקרים יופיע לחצן זה תאריך או הקש F4 במקלדת.

תתקבל חלונית לוח שנה בשדה המיועד:

לוח שנה

 בחר את התאריך הרצוי בלחיצה כפולה בעכבר או לחיצה על לחצן המשך אישור

ווארינטים

ואריינט הינו תבנית מותאמת למשתמש בה מופיעים ערכים ושדות מותאמים אישית עם מאפיינים כגון: סינון נתונים, שדות רלוונטיים מוצגים וכד'. ניתן לייצר ואריינט לשימוש אישי וניתן לייצר ואריינט לשימוש ציבורי.

יצירת ווארינט

להדגמת תהליך יצירת ואריינט נשתמש במסך רשימת הזמנת לקוח אך חשוב לציין ניתן לבצע ואריינט אישי בכל טרנזקציה.

 1. הזן בחלונית הטרנזקציות VA05 ולחץ על מקש ה-Enter

יתקבל מסך רשימת הזמנות לקוח

הזמנות לקוח

2. הזן את השדות הרלוונטים עבורך.

3. לאחר הזנת השדות לחץ על לחצן שמירה

יתקבל המסך תכונות ואריינט

תכונות

 1. הזן את שם הואריינט בשדה 'שם ואריינט'.
 2. הזן תיאור קצר לואריינט בשדה 'תיאור'.

מסך בחירה

3. הזן וי  בעמודה 'הגן על השדה' את השדות הרלוונטיים שלהם רוצים ליצור סינון קבוע.

4. לחץ על לחצן שמירה השמירה.

בשורת המצב תתקבל ההודעה

שורת המצב

שימוש בווארינט

לאחר יצירת הואריינט ניתן להיכנס למסך ההזנה מחדש (טרנזקציה VA05) ולייבא את הוריאנט שנוצר.

1. לחץ על קבל ואריינט ואריינט

ואריינט

2. בחר מתוך רשימת הואריינטים את הערך הרלוונטי.

3. לחץ על אישור לאישור הבחירה או הקש Enter .

דרך נוספת להצגת הורייאנט:

1. כנס דרך שורת התפריטים: עבור אל  --> ואריאנטים  --> הצג

ואריינט

יתקבל חלון מילון ואריינטים

מילון

 

2. בחר מתוך רשימת הואריינטים את הערך הרלוונטי.

3. לחץ על אישור לאישור הבחירה או הקש Enter .

תתקבל חלונית מחיקת וארינטים: ABAP

מחיקת ואריינטים

4. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על לחצן  המשך

תתקבל חלונית מחק ואריאנט

מחק ואריאנט

5. לחץ על לחצן כן

תתקבל הודעת האישור מחיקה הבאה בשורת המצב

הודעת אישור

התאמה אישית של דוחות

בדו"חות ב- SAP המוצגים בצורה טבלאית יכול המשתמש להוסיף ולהסיר שדות לנוחיותו ולצרכיו הספציפיים. לצורך הדגמה נשתמש בדו"ח "רשימת עובדים":

 1. בחר בתפריט משאבי אנוש --> ניהול כח אדם --> מנהלה -->  מערכת מידע --> דוחות -->  עובד --> רשימת עובדים (S_AHR_61016369).

רשימת עובדים

התייחס לשדות הבאים:

שדות

2. להצגת הדו"ח על פי הנתונים שהוזנו לחץ על לחצן .

יתקבל מסך רשימת עובדים

רשימת עובדים

3. לשינוי עמודות הדוח לחץ על לחצן   שינוי עמודות

תתקבל חלונית שנה פריסה:

שנה פריסה

4. להוצאת העמודה מהתצוגה בדוח, סמן את שם העמודה הרלוונטית בטבלה 'עמודות מוצגות' ולחץ על לחצן עמודות מוצגות

5. להוספת העמודה לתצוגה בדוח, סמן את שם העמודה הרלוונטית בטבלה 'סט עמודה' ולחץ על לחצן סט עמודה

6. לאישור השינויים שבוצעו בדוח לחץ על לחצן  אישור

לחיצה על לחצן אישור תבצע שינויים בדוח באופן מיידי וחד פעמי ובהרצת הדוח בשנית לא יופיעו השדות או הסדר כפי שבוצע על ידך. לחיצה על לחצן שמירה תבצע שמירה של תבנית התצוגה כפי שהגדרת אותה.

7. לשמירה קבועה לחץ על לחצן 'שמור בשם' שמור בשם

יתקבל חלון שנה פריסה

שנה פריסה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

8. לאישור הגדרות התבנית לחץ על הלחצן אישור

בחירות דינאמיות

במערכת ה-SAP בחלק מהטרנזקציות קיים לחצן בחירות דינמיות.

באמצעות לחצן זה תוכל למקד את החיפושים שלנו ביעילות ומהירות ע"י השלבים הבאים:

בחירות דינאמיות

 1. לחץ על לחצן בחירות דינמיות (דומה ללחצן בצורת רמזור).
 2. בתיבה שנפתחה בחר מבין האפשרויות את אחד הערכים ע"י לחיצה כפולה על מנת למקד את החיפוש\איתור.
 3. הזן את הערך הרצוי עבורך.
 4. להרצת הדו"ח לחץ על לחצן בצע . או לחיצה על מקש ה- F8.