קמפוס אילת - מתאם המחשוב

רשות למחשוב, מעבדה ימית באילת
האוניברסיטה העברית
ת"ד 469, חוף אלמוג
אילת, ישראל 88103 
טלפון: 972-8-6360111+
פקס: 972-8-6374329+