קמפוס הר הצופים - שלוחת המחשוב

רשות למחשוב הר הצופים
בניין רקנטי, חדר 3116
האוניברסיטה העברית
ירושלים, ישראל 9190501
טלפונים: 972-2-5883072+ , 972-2-5883450+
פקס: 972-2-5828826+

דוא״ל: avitalm@savion.huji.ac.il