קמפוס רחובות - שלוחת המחשוב

רשות למחשוב, קמפוס רחובות
בית יצחק אליעזר וולקני
האוניברסיטה העברית
רחובות, ישראל 7612001
טלפון: 972-8-9469857+
פקס: 972-8-9489283+

 

דוא״ל: rachelm@savion.huji.ac.il