3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

רשומת ספק לחומר

יצירת רשומת מידע לרכש - ME11

עריכת רשומת  ספק לחומר - ME12

מחיקת רשומת מידע ספק לחומר - ME15

דוחות

 

יצירת רשומת מידע לרכש - ME11

ליצירת רשומת מידע ספק לחומר כנס לטרנזקציה ME11 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

התקבל מסך צור רשומת מידע נתונים כללים : נתונים כלליים

.

התייחס לשדות הבאים:

.

התקבל מסך צור רשומת מידע נתונים כללים : נתוני ארגון רכש

.

התייחס לשדות הבאים:

.

 

התקבל  מסך צור רשומת מידע: סקירת טקסט

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

לשמירת רשימת קשר לספק לחץ על לחצן השמירה  שמירה

.

הערה: טקסט זה מיועד לידיעה בלבד, אינו מועתק להזמנת הרכש.

עריכת רשומת  ספק לחומר - ME12

לעריכת רשומת מידע ספק לחומר כנס לטרנזקציה ME12 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

התייחס לשדות הבאים:

.

התקבל מסך שנה רשומת מידע נתונים כללים : נתוני ארגון רכש

.

 

  8        ערוך את הנתונים הרצויים

 לשמירת העדכון לחץ על לחצן השמירה  שמירה

.

 

מחיקת רשומת מידע ספק לחומר - ME15

 

למחיקת רשומת מידע ספק לחומר כנס לטרנזקציה ME15 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

 התייחס לשדות הבאים:

.

התקבל מסך סמן רשומת מידע למחיקה: מסך פתיחה

.

 

 8           סמן V לצורך מחיקת רשומת מקור שלמה

למחיקת הרשומה לחץ על לחצן השמירהשמירה

.

 

דוחות   

רשומת מידע לספק    

 

 

לצפייה בדוח רשומות מידע לספק כנס לטרנזקציה ME1L או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

 

.

התקבל מסך רשומת מקור מידע עבור ספק

.

רשומת מידע לחומר

לצפייה בדוח רשומות מידע לחומר כנס לטרנזקציה ME1M או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

התקבל מסך רשומת מקור מידע עבור חומר

.