הזדהות

האוניברסיטה העברית מספקת ללקוחות מספר רב של שירותי מחשוב, לכל קבוצת שירותים יש דרך הזדהות אשר כוללת שם משתמש וסיסמא ייחודית משלה.

דרכי ההזדהות הנפוצות באוניברסיטה:

קוד אישי - מידע אישי, מודל, מערכת רישום לקורסים ועוד.

(Active Directory (AD- חיבור למחשבים באוניברסיטה, דואל לסגל- Savion  ועוד.

Remote Access - חיבור לרשתות אלחוטיות בקמפוסים, חיבור לרשת מאובטחת מהבית- VPN/ סמבה ועוד.

כרטיס מחולל סיסמאות (OTP) – מתווסף לדרכי הזדהות אחרים ונותן יותר הרשאות במערכות השונות כולל תקציבים וכ"א.

מערכות שכר (מל"מ שכר) לסגל – צפייה במשכורות באינטרנט, דיווח ימי חופשה ועוד.

חדש טופס רישום אורח פתוח לשימוש המזכירויות. הטופס מיועד לייעול תהליך רישום האורח במערכות המחשוב האוניברסיטאיות ופתיחת גישה למערכות אלו (קוד אישי, remote access  ודואר אלקטרוני- הכל לפי צורך והרשאות)