3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

שירותים סלולריים- חבילת התקשרות

חבילת התקשורת הופרדה מהמכשיר ויש מספר אפשרויות:

חבילה "ללא הגבלה" בתשלום חודשי קבוע של 29 ₪ כולל מע"מ (ראו פירוט מטה):

מכשיר (אין חובה):

  • ניתן לרכישה דרך אתר חשכ"ל בהנחה ממחיר השוק. המכשיר הינו רכוש המנוי ועל חשבונו. ניתן לרכוש ביטוח למכשיר על חשבון העובד בעלות 17₪.
  • מכשיר בחכירה, אשר הינו רכוש פלאפון. המכשיר ניתן ל-18 חודשים ולאחריהם מוחלף בחדש לעוד 18 חודשים. עלות החכירה הינה 40 ₪ לחודש (כוללת ביטוח), כאשר חלקה מכוסה ע"י האוניברסיטה (עד לתיקרת ההשתתפות).

השתתפות היחידה למרבית העובדים הינה:

  • אם נלקחה רק חבילת תקשורת – 29 ₪.
  • אם נלקח מכשיר בחכירה: 50 ₪ (כלומר – 29 ₪ לחבילה ועוד 21 ₪ לכיסוי חלק מהוצאות חכירת המכשיר).

שימוש בחו"ל יהיה תמיד ע"ח העובד באמצעות כרטיס אשראי.

מרכיבי החבילה:

  • 7,500 דקות שיחה לכל היעדים בארץ, למנויים ישראליים ו-7,500 מסרונים. יש לשים לב ששיחות ומסרונים לרשות פלסטינית, חו"ל ויעדים מיוחדים אינם נכללים בחבילה. כמו כן הודעותMMS  אינן נכללות בחבילה.
  • נפח גלישה של 25GB. מעבר אליו יש הגדלה אוטומטית במנות של 2GB בעלות של 7.5 ₪ לכל מנה.
  • ניתן לשדרג את חבילת הגלישה לחבילה קבועה גדולה יותר בתוספת תשלום.
  • שימוש לחו"ל על חשבון העובד החל מהדקה הראשונה. יש להקפיד לחייג דרך קווי זהב (012) כדי לקבל את התעריף האוניברסיטאי המוזל.
  • שיר בהמתנה חינם (ניתן להחלפה פעם בחודש).
  • נפח גיבוי חינם של 100GB בשרתי חברת פלאפון.