3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תחילת עבודה במחשבים ציבוריים

 

 

 

תחילת עבודה

לאחר שיש ברשותכם שם משתמש וסיסמת AD
בהגיעכם לתחנת עבודה בקמפוס, תוכלו לראות את מסך הכניסה הבא: 

win 10 login

בשורה העליונה עליכם להקיש את שם המשתמש שלכם, ובשורה התחתונה -את הסיסמה להמשך - הקישו OK. כעת, יתחבר המחשב לרשת האוניברסיטה. תהליך זה עשוי לארוך זמן מה. אנא המתינו בסבלנות. (כל סטודנט וחבר סגל זכאי לחשבון משתמש אישי. אין להשתמש בקודים של אנשים אחרים. במקרה של תקלה, נא לגשת לעמדת ייעוץ).

 

גישה לרשימת קורסים

עם הפעלת המחשב מתאפשרת הגישה לכונןj (הכונן משמש את המרצים להשארת חומר לעיון התלמידים)  לאחר עליית המחשב על מנת לגשת לכונן המרצה ( j:)  יש  לבצע את הפעולות הבאות:
1) יש להכנס אל תקיית more applications שעל שולחן העבודה

2)  לבחור בתקיית course mapping וללחוץ על הקובץ הנמצא בפנים.

 

course mapping

בשלב זה יש באפשרותכם לבחור מספר קורס, במידה ומרצה כלשהו הנחה לעשות כן (לא חובה). לאחר בחירת מספר הקורס יש להמתין מספר שניות. הקשה על כונן J, בהמשך, תאפשר לך גישה לקבצים, אותם שמר המרצה עבור תלמידי הקורס. 

 

הגישה לכונן האישי - כונן K:

 הכונן יופיע בthis pc

this pc

 

סיום העבודה

בסיום העבודה על המחשב: יש לצאתבאמצעות הקשה על מקש " התחל", ולאחר מכן יש לבחור Restart. לא ניתן לעבוד על כמה תחנות בו זמנית, על כן, במידה ולא ביצעתם כיבוי מסודר, בכניסתכם הבאה, הינכם עלולים להיתקל בהודעת שגיאה.

restart

 

  • אנא ודאו, כי לא שכחתם Disk on key במחשב, או ציוד אישי כלשהו. 

  • במידה ושכחתם חפץ כלשהו, נא פנו לעמדת ייעוץ או/ו למוקד הביטחון.

 

 

במידה ושכחתם/ מצאתם חפץ כלשהוא בחוות המחשבים יש לפנות לעמדות הייעוץ.

1) כרטיסי אשראי אשר נשכחו במרכז המחשבים יאספו בכספת אצל מנהלי החווה.

2) ציוד אישי ישמר במשך מס' ימים  בעמדת הייעוץ ויועבר למחלקת הבטחון.

בהוראת מח' הבטחון אין להשאיר תיקים וחפצים אישיים  ללא השגחה!