3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

Mathematica 12 Network לWindows

 

 

הערות:

  • גרסה זו חינמית
  • מחשבכם חייב להיות מחובר לרשת האוניברסיטה ( אם זה לרשת WIFI בקמפוסים: netx או eduroam או לשירות הSAMBA באמצעות VPN)
  • מערכות הפעלה נתמכות: Windows 7, 8, 8.1, 10, Server2012, Server 2008R2

חלצו את התיקייה אשר הורדתם

 

שלב 1

לחצו פעמיים על קובץ ההתקנה Mathematica_12_WIN_DM.exe אשר נמצא בתיקייה המחולצת

 

שלב 2

חכו להורדת הקובץ

 

התקנה

 

שלב 3

לחצו על Launch

 

התקנה

 

שלב 4

לחצו על 'Next'

 

התקנה

 

שלב 5

  • בחרו את יעד ההתקנה או בחרו בברירת המחדל
  • לחצו על Next

 

התקנה

 

שלב 6

לחצו על Next

 

התקנה

 

שלב 7

לחצו על Next

 

התקנה

 

שלב 8

לחצו על Next

התקנה

שלב 9

  • סמנו את Launch Wolfram Mathematica
  • לחצו על Finish

התקנה

שלב 10

בחרו בOther ways to activate

אקטיבציה

שלב 11

לחצו על Connect to a network license server

אקטיבציה

שלב 12

  • הקלידו את כתובת השרת: mathlm.huji.ac.il
  • לחצו על Activate

אקטיבציה