3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

Matlab R2021b Network License לMac OS

 

 

הערות:

 • This version is compatible with system versions 10.15 ,11 and 12. On macOS Catalina, version 10.15.7 is recommended
 • File installation key (FIK) וLicense.dat נמצאים תחת הקישור License Files. יש לחלץ את הקובץ לפני התקנה
 • Running MATLAB and Simulink on Apple silicon Macs is supported in MATLAB R2020b Update 3 and newer. On Apple silicon Macs, MATLAB runs using the Rosetta 2 environment. For the best experience when running MATLAB on an Apple silicon Mac, macOS 11.5 or newer is recommended. A future release of MATLAB will run natively on Apple silicon.

 • התקנת Matlab דורשת זיכרון פנוי של 5000-8000 MB. התקנה מלאה דורשת 31 GB
 • הסירו גרסאות של MATLAB לפני ההתקנה
 • גררו את תיקיית MATLAB הקודמת לסל המחזור ורוקנו אותו מתוך הFinder. מתוכו, בחרו בGo to folder מתפריט הGo.
 • בתוך Go to folder יש לגשת לLibrary/StartupItems/MATLABLmgr/ ולאחר מכן לחצו על Go. חלון בשם MATLABmgr יופיע, המכיל כמה קבצים.
 • גררו את תיקיית MATLABmgr לסל המחזור ובחרו בEmpty trash מתוך תפריט הFinder
 • גרסה זו דורשת חיבור לרשת האוניברסיטה

License files

 

שלב 1

 

לחצו על הקובץ שקיבלתם מהמיקרוחנות MATLAB_R2021b_mac64maci.dmg

תחילת התקנה

 

שלב 2 

 

לחצו על InstallForMacOSX

install

 

שלב 3

 • לחצו על Advanced options ובחרו בI have a file installation key
 • לחצו על Next

 

matlab

 

שלב 4

 • סמנו Yes ליד Terms of license agreement
 • לחצו על 'Next'

 

matlab

 

שלב 5

 • הכניסו את תוכן הקובץ FIK_NetworkServer_2021b.txt שנמצא בתיקיית ZIP שהורדתם
 • לחצו על Next

matlab

 

שלב 6

 • הכניסו את היעד של mathlic.dat שנמצא בתיקיית ZIP שהורדתם
 • לחצו על Next

matlab

 

שלב 7

 • הכניסו את יעד ההתקנה 
 • לחצו על 'Next'

 

matlab

 

שלב 8

 • בחרו את המוצרים אותם תרצו להתקין
 • לחצו על 'Next'

 

matlab

 

שלב 9

לחצו על 'Next'

 

matlab

 

שלב 10

לחצו על begin install

 

matlab

 

שלב 11

 • לחצו על Close
 • ההתקנה הסתיימה

 

matlab