3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

עבודה ולמידה מהבית גישה למערכות המחשוב

26 מאי, 2021

גישה מאובטחת Rumba VPN

https://ca.huji.ac.il/Rumba - שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים ללא התקנות, עומס וניתוקים כפי שחווינו בעבר.
ניתן להתחבר לכל תוכנות המנהל (סגל מנהלי), כוננים אישיים ומשותפים ( CC ו EKMD), תוכנות החוות (לסטודנטים ומרצים) ועוד.
זו גם השיטה הנוחה ביותר לגישה לשירות Myplace.huji.ac.il  - המחשבים הוירטואלים. שירות שהחליף את שרת הקורונה, שרת MyDesktop ושרותים ישנים לעבודה עם מחשבי החוות.

קבלת חשבון הפעלה ראשונית של Zoom לסגל אקדמי ולסטודנטים חדשים ב יום ראשון 12.9

9 ספטמבר, 2021

קבלת חשבון הפעלה ראשונית של Zoom 

בתחילת שנה, ביום ראשון ה 12.9.2021 סגל אקדמי וסטודנטים  חדשים באוניברסיטה  יקבלו מייל המאפשר להתחיל את העבודה עם ZOOM  אוניברסיטאי מכתובת: no-reply@zoom.us
נושא המייל הוא Zoom account invitation
במייל יהיה רשום Shlomi Ventura (shlomiv@savion.huji.ac.il) has created a Zoom account for you.

לחיצה  על הלחצן : Activate Your Zoom Account , תאפשר לכם להפעיל רישיון ZOOM אוניברסיטאי.

לכל החדשות

עבודה מהבית - מערכות חדשות

3 דצמבר, 2020

עדכון: עבודה מהבית לסגל האוניברסיטה ולסטודנטים

 -Rumba שירות שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים בצורה קלה יותר מאשר התרגלנו עם סמבה.  
http://rumba.huji.ac.il        מידע נוסף 

Myplace   - מערכת מחשב ויראטואלי הכולל עבודה נוחה עם כל התוכנות הנחוצות לסגל מנהלי, אקדמי ולסטודנטים - לרבות גישה לכוננים מהבית.
המערכת מחליפה את מערכות הקורונה (שפתחנו ב מרץ 2020) ואת  MyDesktop  הישנה.
https://myplace.huji.ac.il       מידע נוסף


שיטת העבודה -
1.התחבר ל היכנסו לאתר http://rumba.huji.ac.il

2.  בחר ב Myplace   - המחשב המנהלי והתחבר עם קוד CC או EKMD.

השירות אינו מחייב כל התקנה מוקדמת כדי להגיע לכל תוכנות המנהל , לכוננים האישיות והמשותפים או אפילו להשתלטות על המחשב,
אינה מעמיסה על הרשת וגוררת עבודה מאובטחת עם פחות ניתוקים מהעבודה עם סמבה.

 

נמשיך ליידע בכל פיתוח על שירותים אלו באתר האגף : https://ca.huji.ac.il/corona
תודה למחלקת התשתיות של האגף