3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

חופשה חגים תשף

ספטמבר 13, 2020

עובדי האוניברסיטה מוהאגף  יצאו לחופשה בחגים תש"ף - לרבות  בראש השנה ( יום א  20.9 ) ,  יום כיפור ( ימים א' -ב 27-28/9)., ובחול המועד סוכות (ראשון עד חמישי 4.10-8.10 )

חוות המחשבים תהיינה סגורות במהלך החופשה.
מעקב וטיפול בשירותים הקריטיים, יתבצע גם במהלך החופשה.

לכל החדשות

היערכות מערכות המחשוב - נגיף הקורונה 

ספטמבר 26, 2020

שירות VPN -חדש 
Rumba שירות–  שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים למעלה ולאחרים בצורה קלה יותר,  המעמיסה פחות על הרשת וגוררת פחות ניתוקים מהעבודה עם סמבה ככל שעובדים ללא התקנת קליינט. מידע נוסף

גישה לכונני EKMD - חדש 

MyDesktop גישה לכונני EKMD מהבית – באמצעות מחשב וירטואלי המאפשר עבודה עם הכוננים מהבית.
מידע נוסף

סגל מנהלי חדש 

בשבועות אחרונים הושקה מערכת חדשה, משודרגת של מחשב וירטואלי לעבודה מהבית לסגל המנהלי ולסטודנטים.
מערכת Myplace.huji.ac.il 
מחליפה את מערכת הקורונה שהקמנו במרץ 2020 ומכילה את כל סביבת העבודה המתאימה לסגל ( תוכנות מנהליות) או לסטודנטים (האפליקציות המותקנות בחווה).
הוראות התחברות   התחברות דרך הדפדפן: https://myplace.huji.ac.il
בעתיד נחסום את האפשרות להשתלטות מהבית על מחשבי סגל מנהלי, פרט למקרים מיוחדים בהם לא ניתן לתת פתרון דרך המערכת המרכזית, בינתיים השתלטות כזו אפשרית רק דרך Terminal Server- corona.

לפני ההתחברות יש להתחבר ל-Samba VPN , בנוסף, סגל מנהלי נדרש להיזדהות עם מחולל סיסמאות או למי שאין - סיסמה חד פעמית במסרון SMS.

בנוסף, סגל מנהלי יכול לגשת לרוב המערכות גם בקלות ובנפרד בנפרד לרבות ניהול פגישות ב- ZOOM  או קבוצות דיון ב Teams 
 מידע נוסף לסגל מנהלי

עולם האקדמיה - סגל וסטודנטים -

הוראה ולמידה מקוונת

כל השיעורים יערכו באמצעות   חיבור לMoodle , לכל המרצים והתלמידים נפתחו קודים ב ZOOM, ובמערכת פנופטו המחוברים לרשימת הקורסים שלהם  בשנתון  ולחשבונות ה Huji-Mail. מידע רב ומדריכים מופיעים בדף הכניסה למוודל.

הנגשה -  עלמהרידר

 תוכנת הקראה בעברית ובאנגלית  לשימוש האוניברסיטה -מקריאה מסמכי  WORD    PDF ו  , דפי מייל ואתרי אינטרנט תוך שליטה על מהירות ההקראה, סוג הקול ואפשרות לשמור את הטקסט המושמע כקובץ שמע MP3 להאזנה בזמן ובמקום שמתאימים לכם.

גישה למאגרי המידעOpenAthens 

גישה חדשה שהוטמעה במרץ 2020 ללא צורך בחיבור  סמבה- VPN 

מחשוב ציבורי חדש 

בשבועות אחרונים הושקה מערכת חדשה, משודרגת של מחשב וירטואלי לעבודה מהבית לסגל המנהלי ולסטודנטים.
מערכת Myplace.huji.ac.il  מחליפה את מערכת mydesktop  הישנה ומכילה את כל סביבת העבודה המתאימה לסטודנטים (האפליקציות המותקנות בחווה) ולסגל (תוכנות מנהליות) 
הוראות התחברות   התחברות דרך הדפדפן: https://myplace.huji.ac.il

תוכנות אקדמיות

מעבר לעבודה על התוכנות המותקנות במחשב הוירטואלי , סטודנטים יכולים להוריד ישירות למחשבם האישי  אופיס 365  SPSS, מתלב, ARC GIS, ומתמטיקה לעבודה בבית. סגל יכול לרכוש תוכנות אלו במיקרוחנות

עין כרם -  גישה לכונני EKMD

מרכז התמיכה

  • whatsappהכניסו את המספר הבא כאיש קשר: 052-588-6733. 

בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00

הוראות הנהלה

  • כל המידע  העדכני בנושא נגיף הקורונה מרוכז באתר לשכת מנכ"ל
  • נעדכן באופן תדיר את המידע המפורסם בעמוד זה ואת הקישורים הנלווים

מידע טכני נוסף וקישורים רלוונטים מתעדכנים באופן תדיר, שנדע ימים רגועים יותר