3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

היערכות מערכות המחשוב - נגיף הקורונה 

אפריל 7, 2020

הנגשה

עלמהרידר -  תוכנת הקראה בעברית ובאנגלית  לשימוש האוניברסיטה במהלך כל סמטר ב' -מקריאה מסמכי  WORD    PDF ו  , דפי מייל ואתרי אינטרנט תוך שליטה על מהירות ההקראה, סוג הקול ואפשרות לשמור את הטקסט המושמע כקובץ שמע MP3 להאזנה בזמן ובמקום שמתאימים לכם.חדש

שדרוג תשתיות תקשורת וטלפוניה

אוקטובר 3, 2019

אנו שמחים לבשר על חתימת הסכם לשדרוג רשת התקשורת ומרכזיית הטלפונים האוניברסיטאית לתשתית חדשה ומודרנית. מתגי התקשורת החדשים ומרכזיית הטלפוניה המשוכללת  שתתבסס עליה יתמכו בשירותים מתקדמים, בקצב תקשורת גבוה (1Gbs), ויספקו רשת יציבה ואמינה לאורך שנים.
במסגרת הפרויקט יוחלפו כל מתגי התקשורת. עקב מורכבות הפרויקט, הפריסה תעשה לפי קמפוסים, וצפויה להסתיים בכל האוניברסיטה תוך כשנתיים.

לכל החדשות

היערכות מערכות המחשוב - נגיף הקורונה 

אפריל 7, 2020

הנגשה

עלמהרידר -  תוכנת הקראה בעברית ובאנגלית  לשימוש האוניברסיטה במהלך כל סמטר ב' -מקריאה מסמכי  WORD    PDF ו  , דפי מייל ואתרי אינטרנט תוך שליטה על מהירות ההקראה, סוג הקול ואפשרות לשמור את הטקסט המושמע כקובץ שמע MP3 להאזנה בזמן ובמקום שמתאימים לכם.חדש

פגישות סגל מנהלי  חדש 

לכל הסגל יש אפשרות לזמן ולקבוע פגישות באחת משתי שיטות - ZOOM  או קבוצות דיון ב Teams (שניהם דרך   הWEB ללא  VPN )

הוראה מתוקשבת - פתוחה ללא צורך בסמבה

גישה לתוכנות אקדמיות ולמאגרי מידע מהבית 


גישה מהבית למערכות המחשוב המנהלי

 

 

מרכז התמיכה

  • whatsappהכניסו את המספר הבא כאיש קשר: 052-588-6733. 

בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00

הוראות הנהלה

  • כל המידע  העדכני בנושא נגיף הקורונה מרוכז באתר לשכת מנכ"ל
  • נעדכן באופן תדיר את המידע המפורסם בעמוד זה ואת הקישורים הנלווים

בימים הקרובים יתווספו מידע טכני נוסף, נוסיף קישורים ומידע נוסףשנדע ימים רגועים יותר