3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

שדרוג תשתיות תקשורת וטלפוניה

אוקטובר 3, 2019

אנו שמחים לבשר על חתימת הסכם לשדרוג רשת התקשורת ומרכזיית הטלפונים האוניברסיטאית לתשתית חדשה ומודרנית. מתגי התקשורת החדשים ומרכזיית הטלפוניה המשוכללת  שתתבסס עליה יתמכו בשירותים מתקדמים, בקצב תקשורת גבוה (1Gbs), ויספקו רשת יציבה ואמינה לאורך שנים.
במסגרת הפרויקט יוחלפו כל מתגי התקשורת. עקב מורכבות הפרויקט, הפריסה תעשה לפי קמפוסים, וצפויה להסתיים בכל האוניברסיטה תוך כשנתיים.

טופס בקשת רישום אורח

אוקטובר 18, 2018

טופס רישום אורח פתוח לשימוש המזכירויות. הטופס מיועד לייעול תהליך רישום האורח במערכות המחשוב האוניברסיטאיות ופתיחת גישה למערכות אלו.

 

לכל החדשות

היערכות מערכות המחשוב - נגיף הקורונה 

מרץ 31, 2020

הוראה מתוקשבת - פתוחה ללא צורך בסמבה

גישה לתוכנות אקדמיות ולמאגרי מידע מהבית 


גישה מהבית למערכות המחשוב המנהלי

מרכז התמיכה

  • whatsappהכניסו את המספר הבא כאיש קשר: 052-588-6733. 

בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00

הוראות הנהלה

  • כל המידע  העדכני בנושא נגיף הקורונה מרוכז באתר לשכת מנכ"ל
  • נעדכן באופן תדיר את המידע המפורסם בעמוד זה ואת הקישורים הנלווים

בימים הקרובים יתווספו מידע טכני נוסף, נוסיף קישורים ומידע נוסףשנדע ימים רגועים יותר