Savion Cloud Migration

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

 

microsoft cloud

 

 

במסגרת התחדשות והסכם 365 עם Microsoft, בימים הקרובים כלל אוכלוסית האוניברסיטה שלה חשבונות סביון מועברת לעבודה בענן.

רשימת הלקוחות המועברים מתואמת לפי תאריכים מוגדרים מראש, מול מתאמי המחשוב של המחלקות השונות.

המעבר הינו שקוף ולא צריך להתעורר כל קושי והוא ייעשה בתאום עם מתאם המחשוב.

בבוקר המעבר, יתכן כי תצטרכו להתחבר מחדש לחשבון הסביון שלכם בתוכנת ה Outlook. אנו כולנו ערוכים במרכז התמיכה. מתאם המחשוב כמו גם התמיכה ממתינים לסיוע בכל שאלה, כולל השתלטות מרחוק לסיוע עם מחשבים ניידים במידת הצורך.

ניתן יהיה לגשת לחוות המחשבים, לקבלת קהל, לשינוי בסמארטפונים שהוא שינוי חד פעמי.

 

אנו מצרפים כאן מדריכים למי שיבחר לבצע את השינוי בעצמו:

 

הגירת חשבון Exchange לענן ב Office 2016, Windows 10

 

הגירת חשבון Exchange על OS X לענן

 

הגדרת חשבון Exchange ב Android

 

הגדרת חשבון Exchange בIphone