הגדרת חשבון סביון

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ניתן לקרוא  דואר אלקטרוני בסביון במשרד ובבית באמצעות הגדרת  תוכנת מייל המותקנת במחשב במשרד או בבית או בטלפון
  ו/או  בגישה WEB-ית

הגדרת החשבון - ב PC, MAC או על טלפון נייד בבית או במשרד -