סטודנטים

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ae3ae39ae590acf6c1a1fc98977fdf71

תוכנות ללא תשלום
האגף למחשוב מציע לסטודנטים שימוש בתוכנות מסוימות ללא תשלום.
יש לבדוק זכאות בטרם מבצעים הרשמה.
בנוסף, תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מכל מקום בכל עת למחשבים הציבוריים ולעבוד על התוכנות המותקנות בהן.
מידע נוסף לגישה מרחוק למחשבים ציבוריים

 

office365
jmp
imagine
arcgis
spss-matlab-box  and link
math

 

מערכות מידע אוניברסיטאיות
האגף למחשוב מעמיד מערכות מידע יעודיות לסטודנטים ומסייעת בהתחברות למערכות הללו ובפתרון בעיות כניסה
והרשאות אליהן:

moodle סביבת הוראה מקוונת

  כל השיעורים יערכו באמצעות   חיבור לMoodle .
 הוראות, סרטונים להפעלת ההוראה המתוקשבת נמצאים בקורס מוודל שמספרו 129.

students_courses  מערכת רישום לקורסים  

  קיצור דרך למערכת המקוונת של
  האוניברסיטה לרישום לקורסים על-פי
  השנתון

students_app  אפליקציית מידע אישי  

   חדש! יישומון (אפליקציה) למערכת
  המידע האישי, בה ניתן לצפות במערכת
  השעות האישית, בציוני הקורסים ועוד.

students_shnaton  שנתון  

  שנתון האוניברסיטה המלא לתוכניות
  הלימודים, עם יכולות חיפוש וסינון לפי
  פקולטה, חוג, מסלול מינימום , תואר.

students_aguda  אגודת הסטודנטים  

פעילות האגודה מתבצעת בפועל באמצעות שבע מחלקות: אקדמיה, רווחה, תרבות, מעורבות חברתית, קשרי חוץ, לוגיסטיקה ותפעול והסברה.

students_personalinfo  מידע אישי  

  מידע לסטודנט- מערכת שעות,
  עדכון פרטים אישיים, אישורים, ציונים ועוד.
 כניסה למערכת באמצעות מספר זהות.