סטודנטים

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ae3ae39ae590acf6c1a1fc98977fdf71

תוכנות ללא תשלום
האגף למחשוב מציע לסטודנטים שימוש בתוכנות מסוימות ללא תשלום.
יש לבדוק זכאות בטרם מבצעים הרשמה.
בנוסף, תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מכל מקום בכל עת למחשבים הציבוריים ולעבוד על התוכנות המותקנות בהן.
מידע נוסף לגישה מרחוק למחשבים ציבוריים

 

office365
imagine

spss-matlab-box  and link

JMP
מערכות מידע אוניברסיטאיות
האגף למחשוב מעמיד מערכות מידע יעודיות לסטודנטים ומסייעת בהתחברות למערכות הללו ובפתרון בעיות כניסה
והרשאות אליהן:

students_personalinfo  מידע אישי  

  מידע לסטודנט- מערכת שעות,
  עדכון פרטים אישיים, אישורים, ציונים ועוד.
 כניסה למערכת באמצעות מספר זהות.
                          

students_courses  מערכת רישום לקורסים  

  קיצור דרך למערכת המקוונת של
  האוניברסיטה לרישום לקורסים על-פי
  השנתון

students_app  אפליקציית מידע אישי  

   חדש! יישומון (אפליקציה) למערכת
  המידע האישי, בה ניתן לצפות במערכת
  השעות האישית, בציוני הקורסים ועוד.

students_library  ספריות ומאגרי מידע  

  גישה מרוחקת לספריות ומאגרי המידע

students_shnaton  שנתון  

  שנתון האוניברסיטה המלא לתוכניות
  הלימודים, עם יכולות חיפוש וסינון לפי
  פקולטה, חוג, מסלול מינימום , תואר.

students_aguda  אגודת הסטודנטים  

פעילות האגודה מתבצעת בפועל באמצעות שבע מחלקות: אקדמיה, רווחה, תרבות, מעורבות חברתית, קשרי חוץ, לוגיסטיקה ותפעול והסברה.

moodle MOODLE   

  סביבת הוראה מקוונת ללמידה

  בה ניתן לראות את חומרי הלמידה בקורסים הנלמדים