סגל אקדמי

ae3ae39ae590acf6c1a1fc98977fdf71

רכישת תוכנות ומחולל סיסמאות מתקציב אוניברסיטאי במיקרו חנות 

המיקרו-חנות היא חנות  וירטואלית להורדה ולרכישה של תוכנה / ושל מחוללי סיסמות  (OTP)  עבור סגל האוניברסיטה (האקדמי והמנהלי).
הרכישת התוכנות מתבצעת באמצעות חיוב תקציבי האוניברסיטה בלבד, המחירים מוזלים לאקדמיה והשימוש בהן מיועד לצרכים אקדמיים ומנהליים בלבד

מערכות מידע אוניברסיטאיות

האוניברסיטה העברית מעמידה לרשות הסגל האקדמי גישה למערכות מידע ממוחשבות ומסייעת בהתחברות למערכות
הללו ובפתרון בעיות כניסה והרשאות אליהן:

academic_personalinfo  מידע אישי ופעילות תקציבית  

  מערכת כספים לסגל אקדמי
  לניהול תקציבי מחקר, התחייבויות והחזרים

academic_microshop  מיקרו-חנות

  קיצור דרך לרכישת תוכנה ומחוללי סיסמאות.
  מיועד לבעלי הרשאות לתקציבי האוניברסיטה.

    מערכת עדכון סילבוסacademic_silibus

    יש להיכנס ולהזין מדי שנה את
   דרישות הקורס בשנתון בעברית ובאנגלית

academic_teachers  מנהל תלמידים מערכת מורים  

  מערכת מורים לצפייה בסקרי הערכת הוראה,
  מעקב בחינות, משלוח הודעות, התפלגות ציונים
   ועוד

    הזמנת פריטים מהמחסןacademic_warehouse

  מערכת להנפקת דרישות ממחלקת
  ההספקה של האוניברסיטה וצפייה במצב דרישות.