סגל אקדמי

ae3ae39ae590acf6c1a1fc98977fdf71

מערכות מידע אוניברסיטאיות

האוניברסיטה העברית מעמידה לרשות הסגל האקדמי גישה למערכות מידע ממוחשבות ומסייעת בהתחברות למערכות
הללו ובפתרון בעיות כניסה והרשאות אליהן.
המיקרו-חנות היא חנות  וירטואלית להורדה ולרכישה של תוכנה / ושל מחוללי סיסמות  (OTP)  עבור סגל האוניברסיטה (האקדמי והמנהלי).
הרכישת התוכנות מתבצעת באמצעות חיוב תקציבי האוניברסיטה בלבד, המחירים מוזלים לאקדמיה והשימוש בהן מיועד לצרכים אקדמיים ומנהליים בלבד

academic_microshop  מיקרו-חנות

  קיצור דרך לרכישת תוכנה ומחוללי סיסמאות.
  מיועד לבעלי הרשאות לתקציבי האוניברסיטה.

academic_personalinfo  מידע אישי ופעילות תקציבית  

  מערכת כספים לסגל אקדמי
  לניהול תקציבי מחקר, התחייבויות והחזרים

    מערכת עדכון סילבוסacademic_silibus

    יש להיכנס ולהזין מדי שנה את
   דרישות הקורס בשנתון בעברית ובאנגלית

academic_teachers  מנהל תלמידים מערכת מורים  

  מערכת מורים לצפייה בסקרי הערכת הוראה,
  מעקב בחינות, משלוח הודעות, התפלגות ציונים
   ועוד

    הזמנת פריטים מהמחסןacademic_warehouse

  מערכת להנפקת דרישות ממחלקת
  ההספקה של האוניברסיטה וצפייה במצב דרישות.