הגדרה אוטומטית ל Linux, Mac OS, Windows, Apple iOS, Android

ניתן להגדיר אוטומטית את החיבור לרשת eduroam.

כלי ההגדרה עבור משתמשים מהאוניברסיטה העברית זמין בקישור:
https://cat.eduroam.org/?idp=163

כשמופיע חלון הזדהות יש להקליד את שם המשתמש בפורמט username@huji.ac.il יחד עם סיסמת ההתחברות של חשבון RA.

לרוב, משתמשים מאוניברסיטאות אחרות יכולים להגדיר את החיבור בצורה דומה על ידי בחירת האוניברסיטה אליה הם משתייכים בכתובת:
https://cat.eduroam.org