3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הזמנות רכש

יצירת הזמנת רכש

עריכת הזמנת רכש – ME22N

צפייה בהזמנת רכש – ME23N

פעולות נוספות

דוחות

פלטים

 

 

יצירת הזמנת רכש

 

ליצירת הזמנת רכש חדשה כנס לטרנזקציה ME21N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

מסך 1

 

הזמנת רכש מקומי – YLOC

מסך 2

התייחס לשדות הבאים:

מסך 3

התייחס לשדות הבאים:

מסך 4

עבור ללשונית הקצאת חשבון.

התקבל המסך הבא:

מסך 5

התייחס לשדות הבאים:

מסך 6

לחץ על לחצן הבדיקה   מסך 9

לשמירת ההזמנה לחץ על לחצן השמירה מסך 10

נוצר מספר הזמנת רכש:

מסך 11

 

הזמנת רכש ייבוא YIMP

ליצירת הזמנת רכש מרכזי ייבוא כנס לטרנזקציה ME21N

מסך 12

התייחס לשדות הבאים:

מסך 13

מסך 14

 

עבור ללשונית Incoterms בנתוני כותרת המסמך.

התקבל המסך הבא:

מסך 15

התייחס לשדות הבאים:

מסך 16

 

עבור ללשונית שותפים  בנתוני הכותרת של המסמך.

התקבל המסך הבא:

מסך 17

התייחס לשדות הבאים:

מסך 18

 

עבור ללשונית תנאים בנתוני כותרת המסמך.

התקבל המסך הבא:

מסך 19

התייחס לשדות הבאים:

מסך 21

 

עבור ללשונית הקצאת חשבון   בנתוני הפריט בהזמנה.

התקבל המסך הבא:

מסך 22

התייחס לשדות הבאים:

מסך 23

    עבור ללשונית אישורים בנתוני הפריט בהזמנה.

מסך 24

מסך 25

לחץ על לחצן הבדיקה  מסך 26

לשמירת ההזמנה לחץ על לחצן השמירה מסך 27

נוצר מספר הזמנת רכש

מסך 28

 

הזמנת רכש מלאי - YSTK

ליצירת הזמנת רכש למלאי כנס לטרנזקציה ME21N

מסך 31

התייחס לשדות הבאים:

מסך 32

מסך 33

 הזמנת רכש אב"ת - YABT

ליצירת הזמנת רכש אב"ת כנס לטרנזקציה ME21N

מסך 34

התייחס לשדות הבאים בכותרת המסמך:

מסך 35

 

עבור ללשונית נתוני לקוח בכותרת המסך.

התקבל המסך הבא:

מסך 36

התייחס לשדות הבאים בכותרת המסמך:

מסך 37

 

 

 עבור להזנת טבלת סקירת פריטים במסך:

מסך 38

 

התייחס לשדות הבאים ברמת סקירת פריטים במסך:

מסך 39

 

סמן V לצד שורת תוספת כאשר שורת הפריט התווספה להזמנה קיימת.

כך תוכל לגזור את המידע ולהפריד ביו עלות התכנון המקורית לעומת תוספות שהגיעו לאחר מכן

עבור ללשונית הקצאת חשבון בנתוני פריט בתחתית המסך.

התקבל המסך הבא:

מסך 40

התייחס לשדות הבאים:

מסך 41

מסך 42

 

  עריכת הזמנת רכש – ME22N

לעריכת הזמנת רכש כנס לטרנזקציהME22N  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

מסך 43

התייחס לשדות הבאים:

מסך 44

 

צפייה בהזמנת רכש – ME23N

מסך 45

התייחס לשדות הבאים:

מסך 46

לחץ על לחצן הזמנת רכש אחרת במידת הצורך.              

פעולות נוספות

קיימים מספר אפשרויות במסך הזמנת הרכש אשר ביכולתך לבצע בעת היצירה או עריכה הזמנת הרכש.

1.1                הזמנת רכש – החזרה לספק.

כאשר נדרש להחזיר פריט לספק, פעל ע"פ ההסבר הבא:

מסך 47

סמן V בתיבה פריט החזרות בשורת הפריט.

מסך 48

 

 

כאשר מבצעים רכש לפריט שהוא ללא עלות כלל, פעל ע"פ ההסבר הבא:

מסך 49

סמן V בתיבה חופשי בשורת הפריט .

מסך 50

 

 

ביכולתך לצרף מסמך או אסמכתא להזמנת רכש, ע"פ ההסבר הבא:

לחץ על לחצן שירותים עבור אובייקט

 1. בחר בערךOpenText  - מסמכים מסך 52
 2. התקבל חלון OpenText  - מסמכים

    לחץ על לחצן הוסף מסמך: מסך 53מסך 54

  התקבל חלון הוספת מסמך

   

  4    לחץ על לחצן לייבוא המסמך

  5    בחר את סוג המסמך המצורף

  6     ניתן להזין הערה רלוונטית למסמך

  7    ניתן להזין תאריך מסמך במידה   

        והתאריך שונה מתאריך ארכוב המסמך

  8    לחץ על לחצן  OK.מסך 55

 3. התקבל חלון OpenText  - מסמכים למסמך הרלוונטי מסך 56מסך 57

 

 

 להוספת כתובת אספקה לפריט בהזמנת רכש פעל ע"פ ההסבר הבא:

עבור לשונית כתובת אספקה.

התקבל המסך הבא: 

מסך 58

התייחס לשדות הבאים:

מסך 59

התקבל חלון חיפוש מספר כתובת אספקה, בחר את הלשונית כתובת HUJI

מסך 60

בחר את הכתובת עם השפה הרלוונטית להזמנה.

מסך 61

                     

הוספת מספר תקציבים להזמנה

להזנת מספר תקציבים מאותו הסוג לפריט בהזמנת רכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

עבור ללשונית הקצאת חשבון.

התקבל המסך הבא:

מסך 62

לחץ על לחצן הקצאת חשבון מרובה מסך 63

התקבל המסך הבא:

מסך 64

התייחס לשדות הבאים:

מסך 65מסך 66

 

 

אשר נדרש להמשיך את ההזמנה במועד אחר אך יש לשמור את ההזמנה מבלי שתתחיל את סבב האישורים. פעל ע"פ ההסבר הבא:

מסך 67

 

 

1     לחץ על לחצן החזק בעת יצירת הזמנת רכש:

מסך 68

 

החזרת הזמנת רכש מהחזקה (HOLD)

מסך 69

מסך 70

 

 

 

להוספת טקסט ברמת כותרת המסמך לגורמים שונים, פעל ע"פ ההסבר הבא:

מסך 71

 

עבור ללשונית טקסטים                  ברמת כותרת המסמך

      1                    בחר את הגורם הרלוונטי לטקסט

      2                    הזן את הטקסט הרצוי לגורם

 

 

 

להוספת טקסט לפריט לגורמים שונים בהזמנת הרכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

מסך 72

      עבור ללשונית טקסטים   ברמת הפרי

  1                    בחר את הגורם הרלוונטי לטקסט

  2                    הזן את הטקסט הרצוי לגורם 

מסך 73

מסך 74

 

ביכולתך להוסיף תנאים, עלויות והנחות שונות ברמת כלל הזמנת הרכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

עבור ללשונית תנאים בכותרת המסמך.

התקבל המסך הבא:

מסך 75

התייחס לשדות הבאים:

מסך 75

 

 

ביכולתך להוסיף תנאים, עלויות והנחות שונות לפריט בהזמנת רכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

 עבור ללשונית תנאים ברמת הפריט.

התקבל המסך הבא:

מסך 77

התייחס לשדות הבאים:

מסך 78

 

 

לצפייה בגורמים הנדרשים לאישור ההזמנה, כנס לטרנזקציה צפייה בהזמנת רכש ME23N (סעיף 10)

עבור ללשונית אסטרטגיית שחרור בכותרת מסך ההזמנה.

מסך 79

1                   צפה בגורמים הנדרשים לאישור ההזמנת רכש:

מסך 80

 

 

 

לצפייה במספרי האספקה שנוצרו להזמנת רכש כנס למסך צפייה/עריכה בהזמנת רכש (נושא 9/10).

מסך 81

 

עבור ללשונית אישורים ברמת הפריט.

 

 1. לחץ על מספר אספקה נכנסת לצורך ניתוב לצפייה במסך האספקה

 

מסך 82

 

 

 

במקרים בהם נדרש לסגור את ההזמנה למרות שלא סופקה במלואה כל הכמות הנדרשת. פעל ע"פ ההסבר הבא תחת עדכון הזמנת הרכש (me22n):

עבור ללשונית אספקה תחת נתוני הפריט.

התקבל המסך הבא:

מסך 83

1                   סמן V תחת תיבת אספקה מלאה.

ביכולתך לצרף מספר אסמכתא פנימית תחת יצירת הזמנת רכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

עבור ללשונית תקשורת בכותרת מסך ההזמנה.

התקבל המסך הבא:

מסך 84

התייחס לשדות הבאים:

מסך 85

מסך 86

מסך 87

 

דוחות

 

להצגת דוח רשימת הזמנות רכש כנס לטרנזקציה ME2N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

מסך 88

התייחס לשדות הבאים:

מסך 89

לחץ על לחצן בצע (F8) מסך 90

 התקבל מסך מסמכי רכש לפי מספר מסמך:

מסך 91

 

להצגת דוח הזמנות רכש ע"פ הקצאת חשבון כנס לטרנזקציה ME2K או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

מסך 92

התייחס לשדות הבאים:

מסך 93

לחץ על לחצן בצע (F8)   מסך 90

התקבל מסך מסמכי רכש עבור מרכז עלות.

מסך 94

     

להוספת שדה מענק לחיתוך הדוח, פעל ע"פ ההסבר הבא:

מסך 95

 

לחץ על לחצן בחירות דינמיות

תתקבל חלונית בחירה דינמית מסך 98

מסך 96

התקבל שדה חדש (בחירה דינמית) במסך:

מסך 97

 

הזן את מספר המענק.

5  לחץ על לחצן בצע (F8)  מסך 90         

 

פלטים   הפקת פלט של הזמנת רכש כנס לטרנזקציה ME9F או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

מסך 99

התייחס לשדות הבאים:

מסך 100

 

לחץ על לחצן בצע (F8מסך 90

מסך 101

 

       להפקת פלט טיוטה של הזמנת רכש כנס לטרנזקציה ME23N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

מסך 102

מסך 103

 

לחץ על לחצן תצוגה מקדימה של הדפסה

 

התקבל מסך תצוגת PDF של הזמנת הרכש (טיוטה).

מסך 104

 

קובץ PDF להורדה

הזמנות רכש