3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

התחברות ל-Myplace.huji.ac.il דרך הדפדפן

 

יש לגשת לכתובת הבאה דרך הדפדפן: https://myplace.huji.ac.il

התחברות למערכת

vdi

בחלון שיפתח יש לבחור ב-VMware Horizon HTML Access

vdi

בחלון שיפתח יש להכניס את פרטי ההתחברות כפי שמתחברים למחשבים הציבוריים באוניברסיטה. כאשר לשם המשתמש יש להכניס \cc לפני שם המשתמש.

 

בחירת Desktop

כעת יופיע שולחנות העבודה אליהם ניתן להתחבר, נא לבחור את הרצוי

  • סטודנטים: Farms

vdi

  • סגל מנהלי: Minhali

vdi

לחיצה תוביל להתחברות למחשב המרוחק!