3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

התחברות עם תוכנת VMware Horizon Client

להתקנת תוכנת VMware Horizon Client 

גש ל-URL הבא: https://myplace.huji.ac.il

vdi

 

בחלון שיפתח יש לבחור האופציה Install VMware Horizon Client

vdi

בחלון שיפתח יש לבחור באופציה של Go To Downloads – בשורה של VMware Horizon Client for Windows

  • ניתן להוריד Client גם למערכות הפעלה אחרות.

לאחר הלחיצה תועברו לחלון הבא:

vdi

יש ללחוץ על Download Now

לאחר הפעלת הקובץ שהורד והפעלתו יופיע החלון הבא:

vdi

יש ללחוץ על Agree & Install  (כמובן שמומלץ לקרוא את התנאים לפני ההסכמה)

כעת ההתקנה תתחיל ויש להמתין לסיומה

vdi

כאשר מופיעה ההודעה Success יש ללחוץ Finish

restart

ולבחור האופציה Restart Now

התחברות למערכת דרך ה-Client

יש להפעיל את התוכנה דרך הצלמית VMware Horizon Client שמופיע על שולחן העבודה

  • לא לשכוח להתחבר ל-Samba

 

vdi

החלון הבא יפתח:

vdi

פה יש ללחוץ על New Server

vdi

 יש להכניס myplace.huji.ac.il וללחוץ על Connect

 

כעת תתבקשו להכניס הזדהות

vdi

יש להכניס \cc  או \ekmd לפני שם המשתמש

  • לסטודנטים: יש להכניס את שם המשתמש והסיסמא כפי שמתחברים בחוות המחשבים. 
  • לסגל מנהלי: יש להכניס את שם המשתמש של הסביון וסיסמה
  •  לסגל אקדמי בעין כרם: יש להכניס את שם משתמש וסיסמת EKMD
    הוראות פתיחת חשבון AD ב CC.

 

 בחירת שולחן עבודה

  • לסטודנטים ולסגל אקדמי: Farms

vdi

  • לסגל מנהלי בסביון : Minhali

vdi

להוספת הכונן המקומי לתחנה, יש לעקוב אחר ההוראות כאן: הוספת הכונן המקומי לתחנת Myplace (רק בחיבור עם הclient)

בחלון שיופיע יש לבחור את ה-Desktop הרצוי, לחיצה עליו תעביר אתכם למחשב המרוחק.