3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

כיתות נוספות

 

פירוט הכיתות ויצירת  קשר

מחלקה

מיקום

כמות מחשבים

יצירת קשר

מנהל עסקים גוש 1 חברה - 3105 26 מחשבים      
תלמידי חו"ל קומה 1, קומה 3 55 מחשבים   חדר 106 02-5881253
ארכיאולוגיה בניין ארכיאולוגיה 10 מחשבים      
מכינה קומה 2 20 מחשבים      
משפטים ליד הספרייה 21 מחשבים      

 

 

 

פירוט שעות פתיחה

מחלקה

שעות פתיחה

מנהל עסקים  
תלמידי חו"ל

Sun.    10:00 AM–10:00 PM

Mon.-Thu.   8:15 AM–10:00 PM     

ארכיאולוגיה  
מכינה  
משפטים  

 

 

 

יצירת קשר וקבלת מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, להצעות והערות -  ניתן לפנות לעמדות הייעוץ המרכזיות אשר מאוישת בכל שעות הפעילות וכן לטלפון02-5882006   (רב קווי) או לפקס 02-5882005.