3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

שטחים פתוחים בקמפוס

 

 

אזורי עבודה

מחלקה

מיקום

כמות מחשבים

חברה גוש 1 10
חברה גוש 2 4
חברה גוש 7 4
רוח גוש 3 20
רוח גוש 1 16

 

שעות השירות לגושים

שעות השירות בגושים נקבעות בתחילת כל סמסטר ומותאמות להיקף העבודה בתחנות ולשעות העומס, בדר"כ טכנאים בודקים את תקינות המדפסות בכל אזור בבוקר ואחה"צ. על מנת לדווח על תקלה בעמדת מחשב ,במדפסת או בכל תקלה דומה  וכן לקבלת מערכת השעות המפורטת של תורני הגושים ניתן לפנות לצוות חוות המחשבים - טלפון 5882006

אין הגבלת שעות בעבודה על המחשבים בגושים, למעט שעות הסגירה של האוניברסיטה. ניתן להתעדכן במחלקת  הביטחון לגבי שעות הסגירה. מזכירות ביטחון טל. 02-5883000

 

דיווח על תקלות

בכל גוש בו מצויות עמדות מחשב , בסמוך למדפסת ממוקם טלפון (קו פנימי בלבד). אם נתקלתם בעמדת תקולה, בעיית הדפסה או במפגע בטיחותי אתם מוזמנים להודיע על כך בטלפון 02-5882006
ונפעל לתקן את הבעיה במהירות האפשרית.

 

ייעוץ והדרכה

לקבלת ייעוץ והדרכה בעבודה עם המחשב ניתן לשלוח בקשה לעזרה דרך המחשב ע"י קליק על האייקון:  sysaid

 

שליחה להדפסה בגושים

מדעי החברה

על מנת להדפיס את עבודתכם מהגושים הנמצאים בפקולטה למדעי החברה. יש לבחור מתפריט קובץ את הפקודה הדפסהובתיבת הדן-שיח שנפתחה, סמוך לתא"שם-המדפסת"  -  יש לבחור במדפסת:
 Hevra  
בסיום יש ללחוץ על כפתור "הדפס".מדעי הרוח

על מנת להדפיס את עבודתכם מהגושים הנמצאים בפקולטה למדעי הרוח. יש לבחור מתפריט קובץ את הפקודה הדפסהובתיבת הדן-שיח שנפתחה, סמוך לתא"שם-המדפסת"  -  יש לבחור במדפסת: 
Ruach
בסיום יש ללחוץ על כפתור "הדפס".