3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

Savion 2 Step Verification

אימות  דו שלבי בעבודה עם סביון

החלנו במהלך מדורג של העברת כל חשבונות סביון  לאימות דו שלבי  המספק עוד שכבת אבטחה לחשבון שכה חיוני בימים אלו.
לאחר שמגדירים אימות דו-שלבי, יש לבצע הליך כניסה מורכב משני שלבים לחשבון.  ההליך הכפול  המפורט להלן נדרש פעם יחידה בכניסה לחשבון בכל מכשיר/ תוכנה/ דפדפן,  לאחר מכן ההתחברות מתבצעת כרגיל.

חשוב! במידה ויש העברה אוטומטית (Forward) ממייל סביון לכתובת מייל אחרת, עדיין נדרש לבצע את האימות הדו-שלבי

הליך הזדהות דו שלבי:

1. בעת כניסה בOWA http://outlook.com (לוגין עם כתובת סביון מלאה) או בכניסה חוזרת לאחר יציאה מסודרת מ outlook   ( יציאה מסודרת מתפריט קובץ, יציאה) משרדי תופיע ההודעה הבאה:

365

 

יש ללחוץ על Next
2. במסך המתקבל יש לבחור באיזור חיוג ישראל ולהזין את מספר הטלפון הנייד האישי שלך, לאחר מכן יש לבחור ב Method באפשרות הראשונה send me a code by text message  וללחוץ על Next

365

 

3. ישלח מסרון למספר הטלפון (SMS) עם קוד המכיל 6 ספרות, יש להקליד אותו במסך הבא וללחוץ על Verify

365

שימו לב, זמן התגובה מוגבל, היה וחלף זמן רב או שהקלדת מספר שגוי תתבקש לחזור על שלב זה לקבלת מסרון נוסף, לחץ Retry:

365

 

4. במסך הבא –    Step 3, לחץ על Done

365

 

5. הזדהו שוב בהזדהות האוניברסיטאית (הכניסו את הסיסמה הקבועה ששמשה אתכם עד היום)

365

6. הזן את הקוד החדש שנשלח ולחץ על בצע אימות

365

 

  • יש לחזור על התהליך בכל מחשב/ תוכנה/ דפדפן /טלפון סלולרי ממנו מתחברים, אולם לאחר הכנסת המספר הנייד  בפעם ראשונה בכל תוכנה אחרת תבקשו להתחיל ישירות מהחלון האחרון ( סעיף 6).
  • תוכנת outlook 365  בטלפון הסלולרי תבקש להכניס  את הסיסמה מחדש:

אימות דו שלבי

 

לחץ על היכנס,  תועבר מידית לשלב 5 מעלה. יש להשלים מייל סביון וסיסמה שתשלח לנייד שהוגדר בפעם הראשונה במסרון. 

 

שינוי סיסמה בתוכנת Gmail באנדרואיד – מומלץ לעבוד באנדרואיד בתוכנת 365, למי שבכל זאת עובד בתוכנת המייל שמגיעה עם הנייד יש הליך מעט מורכב יותר לשינוי הסיסמה:
יש להיכנס בנייד, בדפדפן לכתובת https://aka.ms/createAppPassword

בחלון המתקבל לבקש ליצור סיסמה חד פעמית, לחץ על "צור" , תן שם לסיסמה המתקבלת ושמור אותה בלוח:

365

 

 

 

 

 

 

 

365

365

כעת כאשר תתבקש להזין באפליקציה את סיסמת סביון הדבק את הסיסמה שהעתקת במקום הסיסמה שאתה רגיל.

365

 שאלות נוספות/ טיפול בתקלות:
 יציאה מסודרת מ  outlook: תפריט קובץ > יציאה

365

365

 

שינוי מספר סלולרי נכנסים בתפריט קובץ-> הגדרות חשבון -> הרשאות יישום->גלגל שיניים (למעלה)-> אימות אבטחה נוסף -> עדכן את מספרי הטלפון המשמים לאבטחת החשבון

365

365