3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

חשבון (Remote Access (RA

מאפשר חיבור לרשת אלחוטית, גישה למאגרי מידע, חיבור לרשתות בקמפוסים ועוד.

את הקוד יכולים לפתוח סגל וסטודנטים פעילים בלבד.

פתיחת חשבון

יש צורך בהרשמה דרך האתר שלנו: http://rap.huji.ac.il  

בסוף ההרשמה יסופקו שם משתמש וסיסמה לשירותי התחברות.

בהתחברות למערכת, יש להזדהות באמצעות קוד חד פעמי או באמצעות מייל אוניברסיטאי והסיסמה אליו.

 

ra 

יש צורך בתיבת דוא"ל אוניברסיטאי תקפה (Savion / HUJImail).
 

טופס הרשמה: תתבקשו למלא את מספר הטלפון שלכם ושאלת אימות לצורך שחזור סיסמה. זכרו את תשובתיכם. 

שינוי סיסמה 

  • ניתן לשנות את הססמא דרך אתרנו: http://rap.huji.ac.il
     
  • הססמא החדשה אינה יכולה להיות זהה לאחת מחמש הססמאות האחרונות. 
  • משתמשי CS אינם צריכים להחליף את ססמתם דרך המערכת הזאת אלא דרך תמיכה מקומית.

שחזור ססמא

קיימות שתי דרכים לאפס סיסמה במידה ונשכחה:

  • איפוס ידני -ניתן לאפס את הסיסמה דרך אתרנו: http://rap.huji.ac.il, הקישו על: Forgot password. על מנת ליצור ססמא חדשה יש להכניס מספר טלפון ותשובה לשאלת אימות כפי שהוכנסו בעת ההרשמה. 
     
  • איפוס דרך תמיכה - התקשרו לרכז התמיכה  (02-5883450) על מנת לאפס ססמא. תידרשו לספק את מספר הטלפון ותשובה לשאלת אימות כפי שהוכנסו בעת ההרשמה. לאחר מכן תתקבל גישה זמנית וניתן יהיה להגדיר ססמא חדשה דרך אתרנו: http://rap.huji.ac.il.