3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

כרטיס OTP - כרטיס מחולל סיסמאות

OTP  הינה כרטיס  מחולל סיסמאות   (One Time Password)  הדרוש לצורך הזדהות במערכות מאובטחות באוניברסיטה.

הכרטיס  מייצר סיסמה חד-פעמית משתנה לאחר מספר שניות והמוצגת  על צג הכרטיס הסיסמה

 הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה.ניתן יהיה להשתמש בכרטיס רק אחרי תהליך רישום ושיוך

 

שיוך כרטיס ה - OTP משדרך בין החומרה - התוכנה ובעל הכרטיס וזכויותיו. 

 עם תום הליך השיוך תקבלו קוד הפעלה בעל 4 תוים על פי בחירתכם אשר ישמש כקידומת קבועה לסיסמת ה- OTP .

 

עבור חברי סגל האוניברסיטה העברית שאינם מחזיקי  כרטיס OTP, ניתן להזהות באמצעות מסרון SMS בכדי להתחבר לסמבה. לחצו כאן בכדי לקבל מסרון SMS  חדש

 

מרגע שהכרטיס שוייך, סיסמת הOTP מאפשרת גישה לאתרים ולביצוע פעולות  שאינם אפשריים רק עם תז וקוד סודי.

מי צריך כרטיס?

כל עובד סגל מנהלי או אקדמאי אשר תפקידו דורש התחברות למערכות האוניברסיטאיות הדורשות אבטחת מידע.

גורם חוץ הנדרש לגשת לשרת באוניברסיטה או סגל הנדרש לגשת למחשבו האישי במשרד מהבית או למערכת מאובטחת אחרת .
 

רכישה וקבלת כרטיס OTP 

ישנם עובדים וסטודנטים המקבלים כרטיסים ממחלקותיהם:

  • עובדי מינהל המטפלים בתקציבים ובכספים ו/או ניגשים לשרתי המינהל. מקבלים כרטיסים ממתאמי המחשוב במחלקותיהם.
  • סטודנטים בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב מקבלים בהשאלה כרטיס מבית ספרם.

מחירו של הכרטיס 400 ש"ח.

מתאמי מחשוב ועובדים אחרים יכולים לרכוש את הכרטיס רק בהעברה תקציבית לתמר ארבלי טל' - 02-6584217.

קבלה ושיוך הכרטיס יעשו בבקמפוס גבעת רם: תמר ארבלי, שרון אזרד טל': 02-6584217  sharona@savion.huji.ac.il

tamara@savion.huji.ac.il

בקמפוס הר הצופים: דינה שרם ארוך טל': 02-5881108

dinash@savion.huji.ac.il