3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים

תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים.
בדרך זו ניתן להתחבר גם מהדשא או מהבית 24 שעות ביממה וליהנות מהתוכנות המותקנות בחוות.

עליכם להצטייד בקוד וסיסמת AD המשמשים אתכם לכניסה למחשוב הציבורי.

****השירות מתייצב ומתעדכן כרגע מדי יום(עדכון אחרון 1-9-2020)

עבודה מהבית על תוכנות החווה AZURE (ללא צורך בסמבה) חדש 

הוראות להתחברות דרך הדפדפן
התחברות עם תוכנת Remote Desktop Client ( לשיפור הרזולוציה)

 

התחברות למחשב וירטואלי - Myplace.huji.ac.il חדש

לצורך הגישה בשיטה זו יש להצטייד גם בקוד נוסף - RA    וב- עבודה עם סמבה - VPN

התחברות דרך הדפדפן: https://myplace.huji.ac.il
התחברות עם תוכנת Vmware Horizon Client
----------------------------------------------

הדרכים שהעלאנו בתקופת הקורונה , אינן פעילות - :
אפשר לעבוד גם  VDI דרך החיבור הישן  Https://mydesktop.huji.ac.il  - משמש רק את EKMD
 או בהשתלטות על המחשבים - רק בעת סגר מוחלט : http://farmremote.huji.ac.il  - כבר אינו פעיל
מידע נוסף  

---------------------------------------------------
בימים אלו של למידה מרחוק - אנו ממליצים להוריד ולהתקין בבית את התוכנות להן יש רשיון לעבוד מהבית