3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים

תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים.
בדרך זו ניתן להתחבר גם מהדשא או מהבית 24 שעות ביממה וליהנות מהתוכנות המותקנות בחוות.

עליכם להצטייד בקוד וסיסמת AD המשמשים אתכם לכניסה למחשוב הציבורי.
בקוד נוסף - RA    וב- עבודה עם סמבה - VPN


שתי דרכים לעבודה על העמדות בחווה - השירות מתייצב ומתעדכן כרגע מדי יום:

לאחר הפעלת סמבה - VPN 
 יש להתחבר דרך דפדפן אינטרנט לכתובת:

http://farmremote.huji.ac.il  כאשר החווה סגורה כרגע רק לרחובות ספרא והר הצופים   מידע נוסף  חדש ובהרצה 

 או 

Https://mydesktop.huji.ac.il  בכל עת  כרגע  רק לעין כרם ולGIS  מידע נוסף


בימים אלו של למידה מרחוק - אנו ממליצים להוריד ולהתקין בבית את התוכנות להן יש רשיון לעבוד מהבית, ומנסים לשפר את החלופות כל הזמן, לרבות לייצב את מערכות ההתחברות ובירור לגבי רישונות נוספים לחיבור מהבית.