3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים

תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים.
בדרך זו ניתן להתחבר גם מהדשא או מהבית 24 שעות ביממה וליהנות מהתוכנות המותקנות בחוות.

עליכם להצטייד בקוד וסיסמת AD המשמשים אתכם לכניסה למחשוב הציבורי.
בקוד נוסף - RA    וב- עבודה עם סמבה - VPN


שלוש דרכים לעבודה על העמדות בחווה - השירות מתייצב ומתעדכן כרגע מדי יום(עדכון אחרון 5-4-2020)

בכל אפשרות יש לעבוד לאחר הפעלת סמבה - VPN  , לא יעבוד אחרת.

לעין כרם אפשר לעבוד ב VDI דרך Https://mydesktop.huji.ac.il  או בהשתלטות על המחשבים באותו קישור עם או ללא התקנת תוכנה  מידע נוסף


ליתר הקמפוסים ניתן להתחבר בשליטה מרחוק  על מחשבי החוות באמצעות:

http://farmremote.huji.ac.il     או    Https://mydesktop.huji.ac.il  מידע נוסף  חדש ובהרצה


בימים אלו של למידה מרחוק - אנו ממליצים להוריד ולהתקין בבית את התוכנות להן יש רשיון לעבוד מהבית, ומנסים לשפר את החלופות כל הזמן, לרבות לייצב את מערכות ההתחברות ובירור לגבי רישונות נוספים לחיבור מהבית.