3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

כיתות במעבדות הלשון

 

 

 

 

מכלול מעבדות הלשון כולל חמש כתות הוראה וחדר עבודה עצמית

 
מעבדה א´

מעבדה א´ היא מעבדת שמע (אודיו) ווידיאו הכוללת עמדת מורה ו 23 עמדות שמע לתלמידים וצג וידיאו גדול.   

 

מעבדה ב´

מעבדה ב´, מעבדת ברונפמן,  היא "כיתה חכמה" הכוללת עמדת מורה  25 עמדות תלמידים.  כיתה זו מערכת המאפשרת הוראה באמצעות מחשבים,  הפצת וידיאו למחשבי התלמידים,  ומהווה בנוסף גם מעבדת שמע לכל דבר , הן דיגיטלי והן אנלוגי. הכתה כולה מחוברת לרשת המחשבים האוניברסיטאית ומאפשרת ציתות מצד המורה למחשבי התלמידים, שליטה של המורה על מחשבי התלמידים,  ושיחת אינטרקום בין המורה לתלמיד מסויים או לכל התלמידים. 

 

מעבדה ג´

מעבדה ג´ היא מעבדת שמע (אודיו) ווידיאו הכוללת עמדת מורה ו 23 עמדות שמע לתלמידים וצג וידיאו גדול. 

 

מעבדה ד´

לא פעילה 

 

מעבדה ה´

לעבודה עצמית: כיתה המשמשת את הסטודנטים להאזנת התוכניות של הספרייה באופן עצמאי. היא עובדת לפי שעות הפעילות של המעבדה. 

 

מעבדה ו´

כיתה חכמה ללימודי שפות עם ברקו, מחשב ווידיאו


חדר עבודה עצמית

חדר 2328 הנמצא בכניסה למעבדות הלשון.  חדר זה כולל תשתית למערכות שמע (אודיו) להאזנה עצמית   ומחשבים המחוברים לרשת המחשבים האוניברסיטאית, זהים לתצורת החווה

 

 

 

כיתה

מספר מחשבים

מעבדה א' 23
מעבדה ב' - דיגיטלית 25
מעבדה ג' 23

 

 

 

מועדי שיעורים בכיתות במעבדות לשון