3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

עבודה מהבית לסגל מנהלי


 גישה דרך ה WEB

 •  מרבית מערכות המנהל אפשרית דרך הWEB ללא  VPN כמו - סביון,  קבוצות דיון ב Teams , פורטל SAP ,
   חדש: OpenAthens - גישה חדשה למאגרי המידע-  שאינה מצריכה חיבור בסמבה- VPN , חיבור לMoodle

 • ישנן מערכות המחייבות שימוש בסמבה VPN, עם או בלי OTP (כמו ניהול מערך האתרים ב Open Scholar,  מנח"מ - חייב דפדפן אקספלורר)

 •  עבודה עם SAP-GUI - במידה והוא מותקן על המחשב  ניתן להתחבר עם סמבה VPN, עם  OTP  אפשר לעבוד מהבית

 • תיקיות רשת ב EKMD - יש גישה מהבית

 •  מערכות מנהל : Magic , ממכ"א, גישה דרך PowerTerm, השתלטות מרחוק :
  בנינו מערכת לגישה מהבית דרך Terminal Server - חדש


גישה דרך (Terminal Server (coronna

עבודה מהבית על תוכנות מנהליות  וגישה מרחוק למחשבים מחייבת שימוש בTerminal Server  כלהלן:

בשולחן העבודה שיתקבל יהיו 4 סמלילים:
desktopvdi

 • POWER TERM למי שצריך רק רקפת\HUMBLE (זמין גם באפשרות האחרונה).
 • ממכ"א - למי שצריך רק את זה.
 • RDP - להשתלטות על מחשבים באוניברסיטה.
 • MINHALI ( כיום מופיע כצלמית בשם Win10) - פותח מכונה מדומה לכל משתמש.

בכל לחיצה על הסמלילים יורד קובץ למחשב שיש להפעיל אותו  ע"י הקשה בודדת.
במידה ומתחברים שוב יש להקפיד להפעיל את הקובץ האחרון שירד.
יש לאשר חיבור כל פעם.  שימו לב שלעיתים הסמליל נפתח קטן.
כמו כן,

ב-MINHALI: יהיה שולחן עבודה די פשוט כרגע. מאפשר את כל השירותים הבאים במקום אחד:

 • גישה לממכ"א
 • גישה לרקפת\HUMBLE
 • גלישה
 • תיקיית רשת.
 •  SAP GUI עובד היטב, יש להמתין 2-3 דקות לעליה חדש
 • מיפוי תיקיית הרשת ב CC -
  -שימו לב - רק קבצים שאתם תשמרו בתיקיית הרשת ישמרו.
  נא לא לשמור על הDesktop  או על C הוירטואלי היות ונפח מוגבל מאד והחומר יעלם עם הניתוק.
  - תיקיות משותפות יתווספו בהקדם - נעדכן.
  -תיקיות רשת ב EKMD יש לגשת כרגיל דרך הרשת

RDP - להשתלטות על מחשבים באוניברסיטה-

ישמש למי שחייב בכל זאת להשתלט על המחשב במשרדו, יעבוד רק עבור מחשב דלוק במשרד שמתאם המחשוב סייע לכם להגדירו מתאים להשתלטות מרחוק.

כאשר בוחרים "השתלטות על מחשב מרוחק", לאחר הקשה על הקישור שיורד ובחלון בו מקישים את כתובת מחשב היעד: יש ללחוץ  על More Options, לבחור לשונית Experience, ושם ברשימה הנגללת לבחור High Speed Boardband.
נבקש לנסות להימנע מאפשרות זאת ככל הניתן .
[השתלטות מרחוק ישירה  דרך  סמבה למי שנהג כך עד כה,  תסגר בימים הקרובים לאחר  בדיקת המערכת]