3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

התחברות מרחוק למחשבים הציבוריים

תלמידי האוניברסיטה העברית יכולים להתחבר מרחוק לתוכנות המותקנות בחוות המחשבים.
בדרך זו ניתן להתחבר גם מהדשא או מהבית 24 שעות ביממה וליהנות מהתוכנות המותקנות בחוות.

עליכם להצטייד בקוד וסיסמת AD המשמשים אתכם לכניסה למחשוב הציבורי או לתיקיות הציבוריות (CC או  EKMD).
ובקוד גישה לאינטרנט RA

 

Rumba שירות–  שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים בצורה קלה יותר מאשר התרגלנו עם סמבה.  
http://rumba.huji.ac.il        מידע נוסף 

Myplace   - מערכת מחשב ויראטואלי הכולל עבודה נוחה עם כל התוכנות הנחוצות לסגל מנהלי, אקדמי ולסטודנטים - לרבות גישה לכוננים מהבית.

https://myplace.huji.ac.il       מידע נוסף     הוראות התחברות והתקנת תוכנת Vmware Horizon Client


שיטת העבודה -
1.התחבר ל היכנסו לאתר http://rumba.huji.ac.il

2.  בחר ב Myplace   - במחשב החווה  והתחבר עם קוד CC או EKMD.

השירות אינו מחייב כל התקנה מוקדמת כדי להגיע לכל תוכנות המנהל , לכוננים האישיות והמשותפים או אפילו להשתלטות על המחשב,
אינה מעמיסה על הרשת וגוררת עבודה מאובטחת עם פחות ניתוקים מהעבודה עם סמבה.

מידע נוסף  

---------------------------------------------------
בימים של למידה מרחוק - אנו ממליצים להוריד ולהתקין בבית את התוכנות להן יש רשיון לעבוד מהבית