SAP

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

מערכת הכספים החדשה (SAP) פועלת במלואה.
מרבית פעילויות הכספיות כגון: דרישות/הזמנות רכש, דווח על קבלת טובין ושירות, ביצע רכש פנימי בין יחידות ("טופס 29"), צפייה בנתונים עדכניים על התקציבים ועוד מתבצעת דרך הפורטל לחוקרים ולסגל המנהלי http://sap.huji.ac.il
 יתר הפעולות יתבצעו באמצעות SAP/GUI   שהותקן ע"י מתאמי המחשוב למורשים.

כניסה למערכת
עבור משתמשים בעלי ה- OTP כניסה, כמקובל היום, באמצעות מס' ת.ז + קוד OTP
עבור שאר המשתמשים   – הזדהות באמצעות כתובת מייל אוניברסיטאי מלאה ( savion או HujiMail )+ סיסמת המשתמש לכתובת זו, או באמצעות מספר תעודת זהות  + קוד זיהוי.

זקוקים לסיוע בהפעלת מערכת ה- SAP? למי פונים?
בהמשך הדף מצויים כל המדרכים. לנוחיותכם, בסוף כל מדריך מצורף גם קובץ PDF. 
בנוסף, בתקופת ההטמעה בכל יחידה היעזרו במטמיעים ובמתאמי המחשוב.

לתהליכים עסקיים (הוספת מק"טים, סוגיות תקציב וכו') יש לפנות למוקדים העסקיים

 לכל בעיה אחרת, פנו למרכז התמיכה באגף המחשוב

 

תקלות ובעיות בהפעלת המערכת - למי פונים?

 

מיפוי תהליכי רכש בפורטל

הנחיות לעדכון כתובת משתמש למשלוח רכש

ביטול הזמנת רכש בפורטל

הוראות לביצוע רכישה פנימית בפורטל מצד הקונה

 

מדריכים למשתמש:

ניווט

פורטל לחוקר ולצוות המנהלי

מלאי - MM

רכש - MM

מכירות חיצוניות - SD

פיננסי - FI

תקציב ובקרה - FMCO

מענקים - GM

מדריך לחשבים